730/2007

Annettu Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus taksiliikenteen yrittäjäkurssin opetussisällöstä

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 2 päivänä maaliskuuta 2007 annetun taksiliikennelain (217/2007) 8 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään taksiliikennelaissa (217/2007) tarkoitetun yrittäjäkurssin opetussisällöstä.

2 §
Yrittäjäkurssin opetussisältö

Yrittäjäkurssin opetussisältöön on sisällytettävä ainakin seuraavat, yritystoiminnan kannalta keskeiset aihepiirit:

1) taksitoimialan yleinen kehitys ja taksiala liiketoimintana mukaan lukien ainakin yritystoiminnan suunnittelu ja yritystalouteen liittyvät kysymykset;

2) taksitoimialaa koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö;

3) kilpailuoikeutta ja julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ainakin tarjouksen tekemistä ja kuljetussopimuksen tekemistä ja soveltamista koskevin osin;

4) työlainsäädäntö ja työnantajan vastuu mukaan lukien työturvallisuus;

5) sosiaaliturva, vakuutukset ja eläkelainsäädäntö;

6) liikenneturvallisuus mukaan lukien ainakin onnettomuuksien ehkäisy ja onnettomuustilanteissa toimiminen;

7) asiakaspalvelu ja asiakkaan turvallisuus ainakin eri asiakasryhmien, kuten vammaisten, lasten ja vanhusten erityisten tarpeiden kannalta;

8) laatu ja taksien omat laatujärjestelmät;

9) ajoneuvoa koskeva tekniikka ja ajoneuvon käyttö mukaan lukien ajoneuvon varusteet ja ympäristöystävällinen ajotapa;

10) taksitilausvälitysjärjestelmiä ja muita tilausvälitysjärjestelmiä koskeva tekniikka ja

11) työterveys.

3 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös

Tätä asetusta sovelletaan niihin yrittäjäkursseihin, jotka alkavat asetuksen voimaantultua.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä kesäkuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Neuvotteleva virkamies
Irja Vesanen-Nikitin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.