724/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä 2 päivänä joulukuuta 2004 annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) 26 §,

muutetaan 27 §, sekä

lisätään liitteeseen 3 uusi 13 ja 14 kohta seuraavasti:

27 §
Ruokasuolan korostaminen

Jos elintarvikkeen pakkausmerkinnöissä on 25 §:ssä tarkoitettu merkintä tai muu ruokasuolan korostamista koskeva ilmoitus, on pakkausmerkinnöissä ilmoitettava ruokasuolan kokonaismäärä painoprosentteina.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Kuluttajalle ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 23 päivän joulukuuta 2008 jälkeen elintarvikkeita, jotka sisältävät tällä asetuksella liitteeseen 3 lisättyä ainetta 13 tai 14, mutta jotka eivät täytä elintarvikkeiden pakkausmerkinnöistä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen (1084/2004) 23 §:n vaatimuksia. Elintarvikkeet, jotka on valmistettu ja pakattu ennen mainittua päivää, saadaan kuitenkin myydä loppuun.

Komission direktiivi 2006/142/EY (32006L0142); EUVL N:o L 368, 23.12.2006, s. 10

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Anne Haikonen

Liite 3

Asetuksen 23 §:ssä tarkoitetut yliherkkyyttä aiheuttavat ainesosat


13) lupiini ja lupiinituotteet; sekä

14) nilviäiset ja nilviäistuotteet.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.