722/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus rajavartiolaitoksen turvatarkastajan koulutuksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä heinäkuuta 2005 annetun rajavartiolain (578/2005) 67 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Rajavartiolain (578/2005) 67 §:ssä säädetyn rajavartiolaitoksen toimitiloja tai sen aluetta koskevan turvatarkastuksen suorittajana voi rajavartiomiehen lisäksi toimia poliisin hyväksymä turvatarkastaja, joka on saanut sisäasiainministeriön asetuksella säädetyn turvatarkastajan koulutuksen. Tässä asetuksessa säädetään turvatarkastajan koulutuksesta.

2 §
Koulutukseen valitseminen

Turvatarkastajan koulutukseen valitaan vain tehtävään ominaisuuksiensa puolesta hyvin soveltuvia henkilöitä, joiden tarkoituksena on suorittaa turvatarkastajan tehtäviä rajavartiolaitoksessa.

3 §
Koulutuksen järjestelyt

Raja- ja merivartiokoulu vastaa turvatarkastajien koulutuksen järjestämisestä rajavartiolaitoksen esikunnan antaman koulutuksen sisältöä ja opintojen laajuutta koskevan tarkemman määräyksen nojalla. Rajavartiolaitoksen esikunta antaa myös tarkemmat määräykset turvatarkastajien koulutusta raja- ja merivartiokoululla antavien opettajien pätevyydestä.

4 §
Koulutuksen sisältö ja laajuus

Turvatarkastajan koulutukseen sisältyy oikeudellista opetusta ja tehtävään liittyvän käytännön toiminnan opettelua ja harjoittelua siten, että koulutuksen suorittanut tuntee turvatarkastajan tehtäviä koskevat keskeiset oikeussäännöt, hallitsee tehtävän edellyttämät käytännön toimenpiteet ja on tehtävän edellyttämässä laajuudessa perehtynyt työturvallisuutta koskeviin säännöksiin.

5 §
Muualla suoritetun koulutuksen hyväksyminen

Raja- ja merivartiokoulu voi hyväksyä turvatarkastajan koulutukseksi myös muussa oppilaitoksessa tai muulla kurssilla annetun turvatarkastajan koulutuksen, jos koulutuksen laajuus ja sisältö täyttävät tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset. Muualla annettua koulutusta voidaan raja- ja merivartiokoulun edellyttämällä tavalla täydentää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Sisäasiainministeri
Anne Holmlund

Ylitarkastaja
Katriina Laitinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.