684/2007

Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 48 ja 51 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 48 §:n 3 momentti ja 51 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 48 §:n 3 momentti asetuksessa 1242/1999 ja 51 §:n 3 momentti asetuksessa 109/2001, seuraavasti:

48 §
Siirtolupa

3. Siirtolupa annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Lupaa ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Erityisen painavana syynä voidaan pitää autoverotusta koskevan asian käsittelyn keskeneräisyyttä, mutta ei ajoneuvon kilpailukäyttöä.


51 §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

3. ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää Suomessa 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista rekisteröimättä ajoneuvoa täällä. Ajoneuvon kuljettajan tulee osoittaa ajoneuvon maahantuontiajankohta liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen ajoneuvon käyttöönottoilmoitukseen tai muuhun asiakirjaan tekemin merkinnöin. Jos kyseessä on kuitenkin ajoneuvo, josta on suoritettava autoveroa, ETA-valtiossa rekisteröityä ajoneuvoa saa käyttää täällä autoverolaissa tarkoitettuun ajoneuvon verottomaan käyttöön oikeuttavan ajan ja sitä seuraavaan seitsemän päivän ajan. Ajoneuvon kuljettajan tulee tällöin osoittaa ajoneuvon veroton käyttöoikeus liikennettä valvovalle viranomaiselle tullilaitoksen vahvistamalla käyttöönottoilmoituksella.Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Liikenneneuvos, johtava asiantuntija
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.