682/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyn sopimuksen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenneministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pyörillä varustettujen ajoneuvojen määräajoin toistettavien katsastusten yhdenmukaisten ehtojen hyväksymisestä sekä näiden katsastusten vastavuoroisesta tunnustamisesta Wienissä 13 päivänä marraskuuta 1997 tehdyn sopimuksen (SopS 35/2001) 1, 2 ja 12 artiklan sekä liitteessä 2 olevan 4 kohdan muutokset, joista Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri on ilmoittanut sopimuspuolille 4 päivänä lokakuuta 2006 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 13 päivänä huhtikuuta 2007, tulevat voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Sopimuksen 1, 2 ja 12 artiklan sekä liitteessä 2 olevan 4 kohdan muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä asetus tulee voimaan 4 päivänä heinäkuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 57/2007)

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.