644/2007

Annettu Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan viestintämarkkinoihin liittyvästä varautumisvelvollisuudesta ja viranomaistiedotteiden välittämisvelvollisuudesta 25 päivänä syyskuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (838/2003) 3 §:n 1 momentti, 4 § ja 5 §:n 3 momentti seuraavasti:

3 §
Viranomaistiedotteen välittämisestä päättävät viranomaiset

Edellä 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu teleyritys on velvollinen välittämään hätätiedotteen, jos se tulee välitettäväksi pelastus-, poliisi- tai rajavartioviranomaiselta, lentopelastuskeskukselta taikka hätäkeskukselta. Säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen tai Tiehallinnon toimialalla ilmenneessä vaara- tai uhkatilanteessa teleyritys on velvollinen välittämään myös Säteilyturvakeskuksen, Ilmatieteenlaitoksen tai Tiehallinnon liikennekeskuksen antaman ensimmäisen hätätiedotteen.

4 §
Hätätiedotteen välityspiste

Hätätiedote annetaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun teleyrityksen välitettäväksi hätäkeskuksen, poliisin johtokeskuksen, merivartioston johtokeskuksen, rajavartioston esikunnan, Tiehallinnon liikennekeskuksen tai lentopelastuskeskuksen kautta.

5 §
Hätätiedotteen välitysjärjestelmä

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain 7 §:n 1 momentissa tarkoitetun ohjelmistoluvan nojalla radioverkossa tai digitaalisen maanpäällisen joukkoviestintäverkon kanavanipussa B toimiva teleyritys sekä Yleisradio Oy ovat velvollisia huolehtimaan siitä, että radioverkossa ja digitaalisessa maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa välitettävien hätätiedotteiden välitysjärjestelmään liittyvä laite on asianmukaisesti kytketty järjestelmään ja toiminnassa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 31 päivänä toukokuuta 2007

Viestintäministeri
Suvi Lindén

Neuvotteleva virkamies
Maaret Suomi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.