633/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Yhteistyöstä astrofysiikan alalla 26 päivänä toukokuuta 1979 Santa Cruz de la Palmassa tehty sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 24 päivänä helmikuuta 2004 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 2 päivänä huhtikuuta 2004 ja jota koskeva liittymiskirja on talletettu Espanjan kuningaskunnan hallituksen huostaan 23 päivänä toukokuuta 2007 samalla, kun sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu pöytäkirja on allekirjoitettu, on voimassa 23 päivästä toukokuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yhteistyöstä astrofysiikan alalla tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 2 päivänä huhtikuuta 2004 annettu laki (217/2004) tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2007.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä kesäkuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 48/2007)

Helsingissä 1 päivänä kesäkuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.