613/2007

Annettu Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007

Valtioneuvoston asetus oikeusministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan oikeusministeriöstä 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (543/2003) 1 §:n 15 kohta sekä 2 ja 8 §, sellaisena kuin niistä on 2 § asetuksessa 130/2005, seuraavasti:

1 §
Oikeusministeriön tehtävät

Oikeusministeriön tehtäviä ovat:


15) valtiolliset vaalit, kunnalliset vaalit ja kansanäänestykset sekä kansalaisvaikuttamisen edistäminen;


2 §
Ministeriön toimialaan kuuluvat virastot, laitokset ja toimielimet

Oikeusministeriön toimialaan kuuluvat:

korkein oikeus

korkein hallinto-oikeus

hovioikeudet

hallinto-oikeudet

Ahvenanmaan hallintotuomioistuin

käräjäoikeudet

markkinaoikeus

työtuomioistuin

vakuutusoikeus

Rikosseuraamusvirasto

Kriminaalihuoltolaitos ja siihen kuuluvat alueyksiköt

Vankeinhoitolaitos ja siihen kuuluvat aluevankilat ja terveydenhuoltoyksikkö

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus

Valtakunnansyyttäjänvirasto

syyttäjänvirastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnansyyttäjänvirasto

kihlakuntien ulosottovirastot ja kihlakunnanvirastojen ulosotto-osastot

Ahvenanmaan maakunnan maakunnanvoudinvirasto

valtion oikeusaputoimistot

Konkurssiasiamiehen toimisto

Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos

Oikeusrekisterikeskus

Onnettomuustutkintakeskus

Tietosuojavaltuutetun toimisto ja tietosuojalautakunta

saamelaiskäräjät

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti

kuluttajariitalautakunta

tuomarinvalintalautakunta

rikosvahinkolautakunta

nimilautakunta

8 §
Arvonimet

Osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 2007

Oikeusministeri
Tuija Brax

Hallintojohtaja
Olli Muttilainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.