523/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eräiden tuotantoeläinten sekä niiden alkioiden ja sukusolujen eläintautivaatimuksista Euroopan yhteisön sisämarkkinoilla 31 päivänä joulukuuta 1994 annettuun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätöksen (1578/1994) 1 §:ään, sellaisena kun se on osaksi maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa 375/2004, uusi 4 momentti seuraavasti:

1 §
Tarkoitus ja soveltamisala

Sirkuksen mukana kuljetettaviin nautaeläimiin, sikoihin, lampaisiin ja vuohiin sovelletaan sirkuseläinten kuljettamiseen jäsenvaltioiden välillä sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annettua komission asetusta (EY) N:o 1739/2005.


Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 1739/2005; (32005R1739); EUVL N:o L 279, 22.10.2005, s. 47

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Sirkka-Liisa Anttila

Eläinlääkintötarkastaja
Minna Suokko

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.