522/2007

Annettu Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus muuttoilmoituksen johdosta tehtävistä merkinnöistä väestötietojärjestelmään

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 11 päivänä maaliskuuta 1994 annetun kotikuntalain (201/1994) 9 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 957/2006:

1 §

Maistraatti, joka on ottanut vastaan muuttoilmoituksen, saa tehdä ilmoituksen johdosta tarvittavat merkinnät väestötietojärjestelmään, jos:

1) ilmoitus koskee muuttoa Suomessa sijaitsevasta asunnosta toiseen,

2) ilmoituksen tekijä on täysi-ikäinen,

3) uusi asunto pystytään yksilöimään suoraan ilmoituksella annettujen tietojen perusteella,

4) uusi asunto sijaitsee väestötietojärjestelmään talletettujen tietojen mukaan asumiseen tarkoitetussa rakennuksessa,

5) ilmoitus koskee muuttoa, jossa henkilö muuttaa yksin tai koko perhe muuttaa yhdessä aikaisemmasta yhteisestä asunnosta uuteen yhteiseen asuntoon ja muuttajilla on väestötietojärjestelmään talletettujen tietojen mukaan vain yksi voimassaoleva osoite, sekä

6) ilmoitus koskee vakinaista muuttoa tai alle vuoden kestävää tilapäistä muuttoa, jossa vakinainen asuinpaikka säilyy ennallaan ja tilapäisen asumisen päättymispäivä on ilmoitettu, tai muuttoa, jossa asumisen vakinaisuudesta tai tilapäisyydestä ei ole muutoin epäselvyyttä.

Muissa kuin 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa muuttoilmoitus on viipymättä siirrettävä käsiteltäväksi kotikuntalain 7 b §:n 1 momentissa tarkoitetulle maistraatille.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä toukokuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 4 päivänä toukokuuta 2007

Hallinto- ja kuntaministeri
Mari Kiviniemi

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.