509/2007

Annettu Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 166 §:n 2 momentin ja 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 32 §:n 5 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Laskuperusteita sovelletaan eläkesäätiön työntekijän eläkelain voimaanpanolain (396/2006) 32 §:n 5 momentissa määriteltyyn työntekijäin eläkelain (395/1961) 11 §:n mukaiseen lisäeläketurvaan.

2 §
Eläkevastuun laskeminen

Työntekijäin eläkelain 11 §:n mukainen eläkevastuu lasketaan tämän asetuksen liitteessä 1 esitettyjen laskuperusteiden mukaisesti.

Eläkevastuun laskemiseen 1 momentin mukaisesti tarvittavat laskukaavat ovat tämän asetuksen liitteessä 2 ja tarvittavat kertoimet liitteessä 3.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä toukokuuta 2007 ja sitä sovelletaan ensimmäisen kerran eläkesäätiön vuodelta 2007 tehtävissä vakuutusteknisissä laskelmissa.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriön 15 päivänä joulukuuta 2004 antama asetus työntekijäin eläkelain 11 §:n mukaista toimintaa harjoittavan eläkesäätiön eläkevastuun laskuperusteista (1137/2004).

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Liisa Hyssälä

Matemaatikko
Pirjo Moilanen

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.