497/2007

Annettu Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus liikenne- ja viestintäministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan liikenne- ja viestintäministeriöstä 22 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (405/2003) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 736/2006, seuraavasti:

2 §
Ministeriön alaiset virastot, laitokset ja muut toimielimet

Ministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Tiehallinto;

2) Merenkulkulaitos;

3) Ajoneuvohallintokeskus;

4) Ilmailuhallinto

5) Ratahallintokeskus;

6) Rautatievirasto;

7) Viestintävirasto;

8) Merentutkimuslaitos;

9) Ilmatieteen laitos;

10) Saimaan kanavan hoitokunta;

11) Tieliikelaitos;

12) Ilmailulaitos;

13) Luotsausliikelaitos;

14) Varustamoliikelaitos; ja

15) Liikenneturva.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 26 päivänä huhtikuuta 2007

Liikenneministeri
Anu Vehviläinen

Hallintojohtaja
Päivi Viippola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.