353/2007

Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 6 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1311/2004, 449/2005, 444/2006 ja 130/2007, uusi 5 b kohta, seuraavasti:

6 §
Muu rahoitusmarkkinoilla toimiva

Muulla rahoitusmarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa:


5 b) kiinteistörahastolaissa (1173/1997) tarkoitettua kiinteistörahastoa;Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

HE 102/2006
TaVM 31/2006
EV 277/2006

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.