310/2007

Annettu Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Oikeusministeriön asetus opintososiaalisista eduista vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun lain (1316/2006) 13 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Päiväraha, palkkaus ja matkakustannukset

Rikosseuraamusalan koulutuskeskus maksaa vankeinhoitoalan ammatilliseen tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevalle opiskelijalle 4,5 euron suuruista kurssipäivärahaa jokaiselta opetus- ja harjoittelupäivältä, jolta opiskelijalle ei makseta palkkaa.

Koulutuskeskus maksaa siihen virkasuhteessa olevalle opiskelijalle uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottamisesta rikosseuraamusalalla tehdyssä tarkentavassa virkaehtosopimuksessa tarkoitetun vaativuustason 1 mukaista tehtäväkohtaista palkkaa.

Koulutuskeskus korvaa opiskelijalle opiskeluun kuuluvien matkojen matkustamiskustannukset valtion matkustussäännön mukaisesti työharjoittelujaksoja lukuun ottamatta.

Työharjoittelujaksojen palkkauksesta säädetään Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain (1316/2006) 18 §:n 2 momentissa.

2 §
Majoitus ja ruoka

Koulutuskeskus järjestää tarvittaessa virkasuhdetta vailla olevalle opiskelijalle maksuttoman majoituksen siten, että etusijalla ovat opiskelijat, joiden vakituinen asunto on koulutuskeskuksen sijaintipaikan työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 9 §:ssä säädetyn työssäkäyntialueen ulkopuolella.

Koulutuskeskus järjestää virkasuhdetta vailla olevalle opiskelijalle opetuspäivinä maksuttoman ruokailun, johon sisältyy aamiainen ja lämmin lounas.

3 §
Virkapuku

Koulutuskeskus hankkii opiskelijalle virkapuvun. Virkapuvun hankinnasta aiheutuneiden kustannusten jaossa opiskelijan ja koulutuskeskuksen välillä noudatetaan valtion virkapukuavustuksista annettua asetusta (850/1969).

4 §
Terveydenhuolto

Virkasuhdetta vailla olevan opiskelijan terveydenhuolto järjestetään kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaisesti. Koulutuskeskus maksaa opiskelijan terveyskeskusmaksut. Virkasuhteessa oleva opiskelija kuuluu työterveyshuollon piiriin.

Lisäksi noudatetaan, mitä opiskeluun liittyvissä työhön rinnastettavissa olosuhteissa syntyneen vamman tai sairauden korvaamisesta annetussa laissa (1318/2002) säädetään.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä maaliskuuta 2007

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Suunnittelija
Juho Martikainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.