228/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus liikenteen ohjauslaitteista annetun liikenneministeriön päätöksen 22 ja 24 §:n muuttamisesta

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan liikenteen ohjauslaitteista 16 päivänä maaliskuuta 1982 annetun liikenneministeriön päätöksen (203/1982) 22 §:n merkkejä 713, 716, 732, 743―745 ja 752 koskevat kohdat, sellaisina kuin ne ovat päätöksessä 384/1994,

muutetaan 22 §:n 1 momentti ja merkkejä 644, 711, 712, 721―726, 733, 741 ja 742 koskevat kohdat sekä 24 §:n lisäkilpiä 851―853 koskeva kohta, sellaisina kuin ne ovat mainitussa päätöksessä 384/1994, sekä

lisätään 22 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa päätöksessä 384/1994, uudet merkkejä 644 a, 701―704, 704 a, 771 a, 771 b, 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f koskevat kohdat, seuraavasti:

22 §

Opastusmerkkien mitat ovat:

Merkki Mitta Suuri koko(mm) Normaalikoko (mm) Pieni koko(mm) 1
615 a 1 500 1 000 -
b 1 500 1 000 -
647 a 1 800 1 200 900
b 480 320 240
651, 652 a - 600 2 400
b - 600 2 400
653 a - 600 400
b - 600 400
682 a - 450 -
b - 450 -
711, 712, 715, 721―726 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f,773a―773 e, 774 a―774 f a 1 320 880 600 4
b 1 080 720 480 4
c 3 650 450 300

1) Pienikokoista merkkiä voidaan käyttää myös taajaman ulkopuolella liikenteellisesti vähämerkityksellisillä teillä sekä huolehdittaessa opastuksen jatkuvuudesta

2) Merkkiä voidaan erityisistä syistä käyttää 900 x 900 mm:n kokoisena.

3) Tunnusosaa voidaan käyttää viitoissa ja suunnistustauluissa taulukossa ilmoitettuja pienempänä.

4) Merkkiä 726 voidaan taajamassa käyttää myös 300 x 240 mm kokoisena.


Merkki 644. Osoiteviitta

Merkkiä voidaan taajamassa käyttää opastamaan virastoihin, laitoksiin sekä teollisuus- ja liikelaitoksiin. Taajaman ulkopuolella osoiteviittaa voidaan käyttää opastamaan myös muuhun kohteeseen.

Merkkiä käytetään yleensä vain lähiopastukseen. Merkin tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 150 tai 120 mm ja taajamassa 120, 100 tai 80 mm. Merkin kannassa voidaan käyttää kunnan vaakunaa tai tienpitäjän hyväksymää muuta tunnusta.

Merkki 644 a. Osoiteviitan ennakkomerkki

Merkkiä voidaan käyttää osoiteviitan ennakkomerkkinä. Merkin tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 150 tai 120 mm ja taajamassa 120, 100 tai 80 mm. Merkissä on kohteen nimi, ja merkin yhteydessä käytetään lisäkilpeä 811 tai 815.


Merkki 701. Palvelukohteen opastustaulu

Merkkiä voidaan käyttää opastamaan opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f, 773 a―773 e, 774 a―774 f, 791 ja 792 osoittamaan kohteeseen. Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan merkkien 771 a ja 771 b mukainen matkailutie. Merkin yhteydessä voidaan käyttää lisäkilpiä 811―815, 851―853 ja 871.

Merkin pohjaväri on sininen, jos merkillä osoitetaan opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 ja 792 osoittamia kohteita ja ruskea, jos merkillä osoitetaan opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f osoittamia kohteita tai matkailutietä. Sinipohjaiseen merkkiin ei yhdistetä opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f tunnusosia lukuun ottamatta merkkejä 773 a―773 c ja 774 a koskevissa kohdissa säädettyjä poikkeuksia. Ruskeapohjaiseen merkkiin voidaan yhdistää merkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 tunnusosia.

Merkki 702. Palvelukohteen opastustaulu

Merkkiä voidaan käyttää opastamaan opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f, 773 a―773 e, 774 a―774 f, 791 ja 792 osoittamaan kohteeseen. Merkkiä voidaan käyttää osoittamaan merkkien 771 a ja 771 b mukainen matkailutie.

Merkin pohjaväri on sininen, jos merkillä osoitetaan opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 ja 792 osoittamia kohteita ja ruskea, jos merkillä osoitetaan opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f osoittamia kohteita tai matkailutietä. Sinipohjaiseen merkkiin ei yhdistetä opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f tunnusosia lukuun ottamatta merkkejä 773 a―773 c ja 774 a koskevissa kohdissa säädettyjä poikkeuksia. Ruskeapohjaiseen merkkiin voidaan yhdistää merkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 tunnusosia.

Merkki 703. Palvelukohteen erkanemisviitta

Merkkiä voidaan käyttää opastamaan opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 772 a―772 f, 773 a―773 e, 774 a―774 f, 791 ja 792 osoittamaan kohteeseen, jos risteyksessä on kääntyville järjestetty erityinen erkanemistie siten, että erkaneminen ei edellytä nopeuden oleellista vähentämistä.

Merkin pohjaväri on sininen, jos merkillä osoitetaan opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741, 742, 791 ja 792 osoittamia kohteita ja ruskea, jos merkillä osoitetaan opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f osoittamia kohteita. Sinipohjaiseen merkkiin ei yhdistetä opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f tunnusosia lukuun ottamatta merkkejä 773 a―773 c ja 774 a koskevissa kohdissa säädettyjä poikkeuksia. Ruskeapohjaiseen merkkiin voidaan yhdistää merkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 tunnusosia.

Merkki 704. Palvelukohteen osoiteviitta

Merkkiä voidaan käyttää opastamaan vapaa-ajan matkailuun tarkoitettuun kohteeseen. Merkkiä käytetään yleensä vain lähiopastukseen. Merkin tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 150 tai 120 mm ja taajamassa 120, 100 tai 80 mm. Merkin kannassa voidaan käyttää opastusmerkkien 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f tunnusosia.

Merkki 704 a. Palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkki

Merkkiä voidaan käyttää palvelukohteen osoiteviitan ennakkomerkkinä. Merkin tekstikoko on yleensä taajaman ulkopuolella 150 tai 120 mm ja taajamassa 120, 100 tai 80 mm. Merkissä voidaan esittää kohteen nimi ja yksi tunnusosa opastusmerkeistä 772 a―772 f, 773 a―773 e ja 774 a―774 f. Merkin yhteydessä käytetään lisäkilpeä 811 tai 815. Lisäksi voidaan käyttää enintään kahta tekstillistä lisäkilpeä 871.


Merkki 711. Opastuspiste

Merkillä voidaan osoittaa opastuspaikka, jossa on alueen palvelujen opastuskartta.

Merkki 712. Opastustoimisto

Merkillä voidaan osoittaa kunnan hyväksymä opastustoimisto, josta matkailijat voivat saada matkailua koskevia tietoja.


Merkki 721. Autokorjaamo

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 722. Huoltoasema

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 723. Hotelli tai motelli

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 724. Ruokailupaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 725. Kahvila tai pikaruokapaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 726. Käymälä

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.


Merkki 733. Leirintäalue

Merkillä voidaan osoittaa ulkoilulain (606/1973) mukainen yleisessä matkailukäytössä oleva leirintäalue.


Merkki 741. Levähdysalue

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 742. Ulkoilualue

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 771 a. Matkailutie

Merkillä voidaan viitoittaa matkailutie.

Merkki 771 b. Matkailutie

Merkillä voidaan viitoittaa matkailutie, jolla on yksilöllinen tunnus.

Matkailutien yksilöllistä tunnusta voidaan käyttää myös opastusmerkeissä 701―703.

Merkki 772 a. Museo tai historiallinen rakennus

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 772 b. Maailmanperintökohde

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 772 c. Luontokohde

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 772 d. Näköalapaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 772 e. Eläintarha tai –puisto

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 772 f. Muu nähtävyys

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 773 a. Uintipaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkin tunnusosaa voidaan käyttää opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 yhteydessä myös sinipohjaisessa merkissä 701―703. Silloin merkin tunnusosa on musta ja tunnuksen pohjaväri valkoinen.

Merkki 773 b. Kalastuspaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkin tunnusosaa voidaan käyttää opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 yhteydessä myös sinipohjaisessa merkissä 701―703. Silloin merkin tunnusosa on musta ja tunnuksen pohjaväri valkoinen.

Merkki 773 c. Hiihtohissi

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkin tunnusosaa voidaan käyttää opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 yhteydessä myös sinipohjaisessa merkissä 701―703. Silloin merkin tunnusosa on musta ja tunnuksen pohjaväri valkoinen.

Merkki 773 d. Golfkenttä

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 773 e. Huvi- tai teemapuisto

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 774 a. Mökkimajoitus

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkin tunnusosaa voidaan käyttää opastusmerkkien 677, 711, 712, 715, 721―726, 731, 733, 734, 741 ja 742 yhteydessä myös sinipohjaisessa merkissä 701―703. Silloin merkin tunnusosa on musta ja tunnuksen pohjaväri valkoinen.

Merkki 774 b. Aamiaismajoitus

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 774 c. Suoramyyntipaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 774 d. Käsityöpaja

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 774 e. Kotieläinpiha

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

Merkki 774 f. Ratsastuspaikka

Merkkiä ei yleensä käytetä taajamassa.

24 §

Lisäkilvet 851―853. Voimassaoloaika

Lisäkilpeä voidaan käyttää kielto- ja rajoitusmerkkien sekä merkkien 520, 521, 521 a―521 c, 531―534, 541 a, 541 b, 543 a ja 543 b sekä lisäksi poikkeuksellisesti merkkien 772 a―772 f yhteydessä. Merkit 851―853 voidaan yhdistää yhdeksi lisäkilveksi.Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Hallitusneuvos
Anna-Liisa Tarvainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.