227/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton perussopimuksen seitsemännen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 tehty Maailman postiliiton perussopimuksen (SopS 17/1967) seitsemäs lisäpöytäkirja, jonka tasavallan presidentti on ratifioinut 22 päivänä joulukuuta 2006 ja jota koskeva ratifioimiskirja on talletettu Maailman postiliiton huostaan 11 päivänä tammikuuta 2007, tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Suomi on ratifioimista koskevan ilmoituksen yhteydessä antanut seuraavan julistuksen: Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtuuskunnat julistavat, että jäsenvaltiot soveltavat tässä kongressissa hyväksyttyjä sopimuksia noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan (GATS) yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia.

3 §

Lisäpöytäkirjan määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 12/2007)

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.