226/2007

Annettu Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan presidentin asetus Maailman postiliiton yleissopimuksen ja muiden sopimusten voimaansaattamisesta sekä yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Bukarestissa 5 päivänä lokakuuta 2004 tehdyt Maailman postiliiton yleisohjesääntö, Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja ja Maailman postiliiton yleissopimus, jonka lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset eduskunta on hyväksynyt 10 päivänä lokakuuta 2006 ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 22 päivänä joulukuuta 2006 ja joita koskevat hyväksymisasiakirjat on talletettu Maailman postiliiton huostaan 11 päivänä tammikuuta 2007, tulevat voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Maailman postiliiton yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 22 päivänä joulukuuta 2006 annettu, myös Ahvenanmaan maakuntapäivien osaltaan hyväksymä laki (1364/2006) tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007.

3 §

Suomi on hyväksymistä koskevan ilmoituksen yhteydessä antanut seuraavan julistuksen: Euroopan unionin jäsenvaltioiden valtuuskunnat julistavat, että jäsenvaltiot soveltavat tässä kongressissa hyväksyttyjä sopimuksia noudattaen Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Maailman kauppajärjestön Maailman palvelukaupan (GATS) yleissopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksia.

4 §

Sopimusten muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä maaliskuuta 2007.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 11/2007)
(Maailman postiliiton yleisohjesääntö ja Maailman postiliiton yleissopimuksen päättöpöytäkirja ovat nähtävinä ja saatavissa Viestintävirastossa, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 2 päivänä maaliskuuta 2007

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.