208/2007

Annettu Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus järjestyksenvalvojan tunnuksista annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan järjestyksenvalvojan tunnuksista 8 päivänä lokakuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (848/2003) 1 §:n 1 momentti ja 3 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §
Järjestyksenvalvojan tunnukset

Kokoontumislaissa (530/1999), ulkoilulaissa (606/1973), merimieslaissa (423/1978) sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetussa laissa (308/2006) tarkoitetuissa järjestyksenvalvontatehtävissä järjestyksenvalvojan on käytettävä tunnuksena joko tunnistelaattaa tai tunnisteliiviä. Järjestyksenvalvojan toimialueen sijaintipaikan poliisilaitos voi tarvittaessa määrätä, kumpaa edellä mainittua tunnusta järjestyksenvalvojan on käytettävä.


3 §
Tunnisteliivi

Kaikki asut, joiden rintamuksessa ja selkämyksessä on järjestyksenvalvojan asemaa osoittava teksti, rinnastetaan tunnisteliiviin. Tunnisteliivin pohjavärin on oltava keltainen. Järjestyksenvalvojan asemaa osoittava teksti on merkittävä mustalla tai tummansinisellä värillä. Tunnisteliivin rintamukseen sekä selkämyksen alaosaan voidaan merkitä järjestyksenvalvojan tunnistenumero. Tilaisuuden järjestämispaikan poliisi voi tarvittaessa määrätä järjestyksenvalvojan käyttämään tunnisteliivissä tunnistenumeroa.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Yksikön päällikkö
Mika Koponen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.