205/2007

Annettu Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus lasten ja nuorten psykiatriseen hoitoon ja kuntoutukseen sekä oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin vuonna 2007 maksettavan valtionavustuksen myöntämisperusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä heinäkuuta 2001 annetun valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

Yleistä
1 §

Valtion vuoden 2007 talousarviossa momentilla 33.32.37 myönnetty määräraha käytetään valtionavustuksen maksamiseksi alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä kuntien ja kuntayhtymien mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Lisäksi 1 momentissa tarkoitettua määrärahaa käytetään rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin.

2 §

Avustus myönnetään hakemuksesta sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle käytettäväksi sairaanhoitopiirin ja sen alueen kuntien toteuttamiin 1 §:n mukaisiin hankkeisiin. Avustusta ei saa käyttää investointimenoihin.

Avustuksen suuruus on enintään 80 prosenttia avustuksella toteutettavan tutkimuksen, hoidon, kuntoutuksen ja palvelujen kehittämisen kustannuksista.

Valtionavustus lasten ja nuorten psykiatrisesta hoidosta ja kuntoutuksesta sekä mielenterveyttä ylläpitävien ja mielenterveysongelmia ehkäisevien palvelujen kehittämiseen
3 §

Valtionavustus jakautuu sairaanhoitopiireittäin seuraavasti:

Helsingin ja Uudenmaan shp 569 936 €
Varsinais-Suomen shp 167 980 €
Satakunnan shp 81 202 €
Kanta-Hämeen shp 64 842 €
Pirkanmaan shp 173 300 €
Päijät-Hämeen shp 77 200 €
Kymenlaakson shp 63 170 €
Etelä-Karjalan shp 44 032 €
Etelä-Savon shp 35 242 €
Itä-Savon shp 20 160 €
Pohjois-Karjalan shp 60 940 €
Pohjois-Savon shp 91 740 €
Keski-Suomen shp 101 670 €
Etelä-Pohjanmaan shp 77 140 €
Vaasan shp 65 296 €
Keski-Pohjanmaan shp 32 912 €
Pohjois-Pohjanmaan shp 174 760 €
Kainuun maakunta 29 256 €
Länsi-Pohjan shp 25 472 €
Lapin shp 43 750 €
4 §

Lääninhallitus myöntää ja maksaa 1 §:n 1 momentissa tarkoitetun avustuksen.

Hakemus avustuksen saamiseksi toimitetaan lääninhallitukselle.

5 §

Lääninhallitukset maksavat avustuksen sairaanhoitopiireille. Avustus maksetaan ennakkona kahdessa erässä, ensimmäinen huhtikuussa ja toinen lokakuussa 2007.

Sairaanhoitopiirit maksavat avustuksen kunnille ja muille kuntayhtymille siltä osin kuin ne toteuttavat avustuksen perusteena olevia toimintoja.

6 §

Avustuksen saaja voi käyttää avustusta vuosina 2007 ja 2008.

7 §

Lääninhallitukset laativat sairaanhoitopiireiltä saatujen selvitysten pohjalta raportin 1 §:n 1 momentissa tarkoitetulla avustuksella toteutettujen hankkeiden tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisuudesta läänin alueella.

Valtionavustus rikosten esitutkintaan liittyvien lasten ja nuorten oikeuspsykiatristen tutkimusten kustannuksiin
8 §

Yhteensä 2 miljoonan euron valtionavustus kohdennetaan sairaanhoitopiireille rikosten tutkintaviranomaisen tai syyttäjälaitoksen pyynnöstä alle 16-vuotiaalle vuonna 2007 tehtävien oikeuspsykiatristen tutkimusten suhteessa.

9 §

Valtionavustuksen myöntää Terveydenhuollon oikeusturvakeskus sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn selvittämistä koskevassa suosituksessa (Stakesin opas nro 55) tarkoitetuissa toimintayksiköissä tehtävien oikeuspsykiatristen tutkimusten rahoittamiseen.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän tulee hakiessaan valtionavustusta vuoden 2007 aikana syntyneistä kustannuksista ilmoittaa Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselle tutkimuksen pyytäjä, tutkimusaika ja tutkimuksen nimi sekä tutkimuksen tekijät.

10 §

Terveydenhuollon oikeusturvakeskus maksaa avustukset sairaanhoitopiireille vuoden 2007 aikana

Erityiset säännökset
11 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuun valtionavustukseen sovelletaan lisäksi, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 22 päivänä helmikuuta 2007

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Neuvotteleva virkamies
Päivi Kaartamo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.