197/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Opetusministeriön asetus eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan eräiden oppilailta ja opiskelijoilta perittävien maksujen perusteista 19 päivänä joulukuuta 2001 annetun opetusministeriön asetuksen (1323/2001) 2 §:n 1 momentti ja 7 §, sekä

lisätään 3 §:ään uusi 1 momentti, jolloin nykyinen 1, 2, 3, ja 4 momentti siirtyvät 2―5 momentiksi seuraavasti:

2 §
Perusopetus

Perusopetuslain 31 §:n 3 momentissa tarkoitetussa ulkomailla järjestettävässä opetuksessa oppilailta voidaan periä maksuja enintään 2 420 euroa vuodessa. Japanin ja Brysselin suomalaisissa kouluissa oppilaalta voidaan kuitenkin periä maksuja enintään 10 700 euroa vuodessa.


3 §
Lukio

Lukiolain 28 §:n 4 momentissa tarkoitetussa ulkomailla järjestettävässä lukiokoulutuksessa opiskelijoilta voidaan periä maksuja enintään 2 420 euroa vuodessa. Espanjan suomalaisessa lukiossa opiskelijalta voidaan kuitenkin periä maksuja enintään 2 900 euroa vuodessa


7 §
Maksun määrää koskeva rajoitussäännös

Tämän asetuksen 2 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 3 §:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettu oppilaalta ja opiskelijalta perittävä maksu ei saa ylittää euromäärää, joka saadaan, kun koulutuksen järjestäjälle koulutuksen järjestämisestä oppilasta tai opiskelijaa kohden aiheutuneista keskimääräisistä kustannuksista vähennetään kunkin oppilaan tai opiskelijan osalta koulutuksen järjestäjälle myönnetty valtionrahoitus.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Lauri Liusvaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.