190/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevissa asioissa

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä syyskuuta 1975 annetun isyyslain (700/1975) 20 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 959/2006:

1 §

Maistraatti on toimivaltainen ratkaisemaan isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskevan asian, kun lastenvalvojan toimialueena on maistraatin toimialueeseen kuuluva kunta.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta ratkaista isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskeva asia siirretään kuitenkin toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Satakunnan maistraatille, jos asian käsittelykieli on muu kuin ruotsi;

2) Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Turunmaan maistraatille, jos asian käsittelykieli on ruotsi;

3) Espoon maistraatin toimivalta siirretään Raaseporin maistraatille, jos asian käsittelykieli on ruotsi.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja on voimassa 28 päivään helmikuuta 2010.

Jos isyyden tunnustamisen hyväksymistä koskeva asia on tullut vireille Helsingin, Espoon, Hyvinkään tai Vantaan maistraatissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mainittu maistraatti on toimivaltainen ratkaisemaan asian.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.