189/2007

Annettu Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeriön asetus toimivaltaisista maistraateista etunimen ja sukunimen muuttamista koskevien hakemusten käsittelyssä

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä elokuuta 1985 annetun nimilain (694/1985) 14 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 958/2006:

1 §

Maistraatti, joka on ottanut vastaan etunimen tai sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen, on toimivaltainen antamaan päätöksen asiassa.

Edellä 1 momentista poiketen maistraatin toimivalta antaa päätös etunimen tai sukunimen muuttamista koskevan hakemuksen johdosta siirretään kuitenkin toiselle maistraatille seuraavasti:

1) Helsingin, Espoon, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Kainuun maistraatille, jos hakemus on tehty muulla kuin ruotsin kielellä;

2) Helsingin, Hyvinkään ja Vantaan maistraatin toimivalta siirretään Turunmaan maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä;

3) Espoon maistraatin toimivalta siirretään Raaseporin maistraatille, jos hakemus on tehty ruotsin kielellä.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007 ja on voimassa 28 päivään helmikuuta 2010.

Jos etunimen tai sukunimen muuttamista koskeva hakemusasia on tullut vireille Helsingin, Espoon, Hyvinkään tai Vantaan maistraatissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa, mainittu maistraatti on toimivaltainen antamaan päätöksen asiassa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 20 päivänä helmikuuta 2007

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Lainsäädäntöneuvos
Terhi Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.