187/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 16 päivänä helmikuuta 2006 annetun asetuksen (134/2006) 4 § seuraavasti:

4 §
Ilmoituksen määräaika ja sisältö

Alkutuotannon toimijan on annettava seuraavat tiedot elintarvikelain 22 §:n tarkoittamassa alkutuotantopaikkaa koskevassa ilmoituksessaan:

1) toimijan nimi ja osoite sekä muut tarvittavat yhteystiedot;

2) toimijan yritys- ja yhteisötunnus, tilatunnus tai asiakastunnus taikka näiden puuttuessa henkilötunnus;

3) alkutuotantopaikan osoite ja tarvittaessa nimi; ja

4) tieto toiminnan luonteesta.

Ilmoitus uudesta toiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

Toimijan on myös ilmoitettava edellä 1 momentin mukaisissa tiedoissa tapahtuneista oleellisista muutoksista, toiminnan keskeyttämisestä yli vuodeksi sekä toiminnan lopettamisesta. Ilmoitus on tehtävä viimeistään muutosten tullessa voimaan.

Ilmoitukset on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Alkutuotannon toimijan, joka ei viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2007 ole saanut elintarvikelain 22 §:ssä tarkoitettua tietoa kunnan elintarvikevalvontaviranomaiselta, tulee tehdä ilmoitus alkutuotantopaikasta ja siellä harjoitettavasta toiminnasta viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2007.

Helsingissä 16 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Joanna Kurki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.