182/2007

Annettu Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen liitteen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan Elintarviketurvallisuusviraston maksullisista suoritteista 26 päivänä huhtikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (296/2006) liitteen kohdat 1.1, 1.4, 1.5, 3, 5.6, 5.9, 6 ja 8 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007.

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Vanhempi hallitussihteeri
Timo Rämänen

Liite

Elintarviketurvallisuusviraston maksutaulukko
1. Lupa- ja hyväksymispäätökset euroa
1.1 Laitokset
---------------------------------------
Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavat laitokset sekä sivutuoteasetuksen mukaiset lannoitevalmisteita valmistavat kompostointi- ja biokaasulaitokset sekä tekniset laitokset
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on enintään 2 000 m3 vuodessa 265,00
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on 2001-8 000 m3 vuodessa 530,00
- laitos, jonka käsittelykapasiteetti on yli 8 000 m3 vuodessa 1 060,00
- laitoshyväksynnän uusiminen tai peruuttaminen tunnilta 64,00
- laitoshyväksynnän muutoshakemuksen käsittely tunnilta 64,00
- hyväksyntämenettelyn keskeyttämisestä peritään käsittelyyn käytetty aika tunnnilta 64,00
-------------------------------------------
Kasvinsuojeluaineiden biologista tehokkuutta ja käyttökelpoisuutta testaavan laitoksen hyväksyminen (GEP-arviointi) 3 000,00
- tarkastusmaksu/kerta 500,00
-------------------------------------------
1.4 Laboratoriot
-------------------------------------------
Lannoitevalmisteiden viranomaisnäytteitä tutkivan laboratorion sekä sivutuoteasetuksessa edellytetyn laitosten omavalvontalaboratorion hyväksyntä 210,00
- hyväksynnän muuttaminen 64,00
- hyväksynnän peruuttaminen 64,00
-------------------------------------------
1.5 Muut päätökset
1.5.3 -------------------------------------------
Muut rehulain ja sivutuoteasetuksen mukaiset luvat ja päätökset 40,00
-------------------------------------------
1.5.9 Lannoitevalmisteen tyyppinimihakemuksen käsittely ja tyyppinimen hyväksyminen tyyppinimiluetteloon tunnilta 64,00
Ennakkoilmoituksen käsittely ja päätös 64,00
Muut lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja lannoiteasetuksen mukaiset päätökset 90,00
1.5.10 Kasvinsuojeluaineen koetoimintalupa
- koeruutukoe/valmiste 200,00
- viljelmäkoe/valmiste 500,00
3. Tuonti, vienti- ja muut todistukset sekä sertifikaatit
-----------------------------------------
Rehuja ja lannoitevalmisteita koskeva sertifikaatti
- ensimmäinen 42,00
- seuraava 10,00
-----------------------------------------
5. Valvonta (sisältäen tarkastuksiin kuuluvan näytteenoton analyysit ja päätökset)
-----------------------------------------
5.6 Rehu, lannoitevalmisteet ja eläimistä saatavat sivutuotteet
Lannoitevalmistelain, sivutuoteasetuksen ja rehulain mukainen valvonta tunnilta 84,00
-----------------------------------------
5.9 Siemenperunan tarkastukset ja näytteenotto
Siemenperunan viljelystarkastus, perusmaksu tarkastuskertaa kohden 49,00
----------------------------------------
Siemenperunan esiperussiemenen virus- ja rengasmätänäytteenoton perusmaksu, kun näytteitä otetaan samasta varastosta samalla näytteenottokerralla vähintään 10 erästä 28,10
-----------------------------------------
6. Pätevyyden osoittamiskokeet, tutkinnot
-----------------------------------------
Kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskeva tutkinto (kuulustelu ja todistus) 20,00
-----------------------------------------
8. Kasvinsuojeluaineet
8.1 Kasvinsuojeluaineen tehoaineen hyväksyminen
Biologiset tehoaineet (10,5 htkk) 105 000,00
Kemialliset tehoaineet (21 htkk) 210 000,00
Uusi hakemus yhteisön tehoaineen hyväksyttävyyttä koskevan komission kielteisen päätöksen jälkeen tunnilta 64,00
8.2 Kasvinsuojeluaineen hyväksyminen
Väliaikainen hyväksyminen (120 pv) 1 000,00
Määräaikainen hyväksyminen
- Valmisteella on määräaikainen hyväksyminen jossakin Pohjoismaassa tai Baltian maassa ja arviointiraporttiluonnos (DAR) on valmis (0,8 htkk) 8 000,00
- Valmiste hyväksytään vain kasvihuonekäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis* (1 htkk) 10 000,00
- Valmiste hyväksytään vain ulkokäyttöön, arvio tehdään Suomessa ja DAR on valmis* (2 htkk) 20 000,00
Uuden valmisteen hyväksyminen
- Valmiste on DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön* (1,5 htkk) 15 000,00
- Valmiste on DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön* (0,8 htkk) 8 000,00
- Valmiste ei ole DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan ulkokäyttöön ja kasvihuonekäyttöön* (6 htkk) 60 000,00
- Valmiste ei ole DAR:in esimerkkivalmiste ja hyväksymistä haetaan kasvihuonekäyttöön* (4,4 htkk) 44 000,00
- Pääsääntöisesti muuhun kuin kasvinsuojeluainekäyttöön tarkoitettu valmiste tai Suomessa biosidina hyväksytty valmiste 4 000,00
- Käyttölaimennosvalmiste (valmistettu laimentamalla jo hyväksytystä valmisteesta) 1 000,00
- Identtisen valmisteen hyväksyminen (hyväksytyn valmisteen hyväksyminen uudella nimellä) 200,00
Kasvinsuojeluaineen vastavuoroinen hyväksyminen (0,8 htkk)
Rinnakkaistuontivalmisteen hyväksyminen 8 000,00
- Asiakirjojen perusteella 700,00
- Fysikaalisten testien ja kemiallisten analyysien perusteella 4 000,00
Hyväksynnän uusiminen
- Asiakirjoihin perustuva 2 000,00
- Suppea arviointi (ei Annex III -arviota)* (1 htkk) 10 000,00
- Laaja arviointi (ei Annex III -arviota)* (2 htkk) 20 000,00
- Arviointi (Annex III -arvio) tehdään Suomessa* (4,5 htkk) 45 000,00
- Arviointi (Annex III arvio) tehdään Suomen tekemän arviointiraportin esimerkkivalmisteesta, tunnilta 64,00
Käyttökohteiden laajentaminen
- Käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä ja samoilla käyttömäärillä ja -ajankohdilla 2 000,00
- Käyttö laajennetaan samassa käyttökohderyhmässä, mutta eri käyttömäärillä ja -ajankohdilla (1 htkk) 10 000,00
- Käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään; ulko– ja kasvihuonekäyttö (1 htkk) 10 000,00
- Käyttö laajennetaan eri käyttökohderyhmään; ulkokäyttö ja tehtävä laaja arviointi (3 htkk) 30 000,00
- Käyttö laajennetaan muuhun kuin hyväksyttyyn tarkoitukseen (kasvinsuojeluainesta annettu laki 12 § 2 momentti) (Off -label maksu) 2 000,00
Hyväksyntää koskeva muutos
- Pieni muutos 200,00
- Suuri muutos; esim. formulaation/valmistajan/tehoaineen valmistuspaikan muutos 2 000,00
8.3 Muuta
* Mikäli hyväksyttävään kasvinsuojeluaineeseen sisältyy useampi kuin yksi tehoaine, peritään hyväksynnän yhteydessä lisämaksua tehoaineelta 5 000,00
Mikäli uudelle valmisteelle on ennen sen hyväksymistä haettu määräaikainen hyväksyminen, vähennetään määräaikaisesta hyväksymisestä peritty maksu uuden valmisteen hyväksymistä koskevasta maksusta.
Ennakkomaksuna on perittävä 35 prosenttia yli 4 000 euron maksusta. Peruutetuista tai aineiston puutteellisuuden vuoksi hylätyistä hakemuksista maksettua ennakkomaksua ei palauteta.
Yli 4 000 euron maksu peritään 25 prosenttia taulukon mukaista maksua alempana, jos käsittelyn vaatima työmäärä (henkilötyökuukausi/htkk) alittaa vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän, ja 25 prosenttia korkeampana, jos työmäärä ylittää vähintään 25 prosentilla taulukossa mainitun työmäärän.
Kasvinsuojeluaineen hyväksymistä koskevat alennetut maksut (laki kasvinsuojeluaineista 53 § 2 momentti)
- maksu peritään 80 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta-ala on enintään 2000 hehtaaria
- maksu peritään 50 prosenttia alennettuna, jos kasvinsuojeluaineen käyttökohteeksi tarkoitettujen viljelykasvien yhteenlaskettu pinta
-ala on enintään 5000 hehtaaria

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.