158/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan varotoimenpiteistä lintuinfluenssan leviämisen ehkäisemiseksi luonnonvaraisten lintujen ja siipikarjan välillä 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (386/2006) 2 § sekä

lisätään asetukseen uusi 5 a―5 c § seuraavasti:

2 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) siipikarjalla kanoja, kalkkunoita, helmikanoja, ankkoja, sorsia, hanhia, viiriäisiä, kyyhkysiä, fasaaneja, peltopyitä, metsoja, teeriä, riikinkukkoja, strutseja, emuja, nanduja sekä muita tarhattavia lintuja;

2) tarhatuilla vesilinnuilla ankkoja, sorsia ja hanhia;

3) luonnonvaraisilla vesilinnuilla sorsalintujen (Anseriformes) ja rantalintujen (Charadriiformes) lahkojen lintuja;

4) pitopaikalla yhtä tai useampaa laitosta, rakennusta, tarhaa tai muuta paikkaa, jossa lintuja pidetään, kasvatetaan tai käsitellään; sekä

5) vapaalennoilla lintujen hyvinvoinnin vuoksi välttämättömiä lentoja kyyhkyslakoista.

5 a §
Siipikarjan ulkonapitokielto

Siipikarjan pito ulkona on kielletty. Kielto koskee myös luonnonmukaista tuotantoa harjoittavia pitopaikkoja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu kielto ei kuitenkaan koske:

1) eläinsuojelulain (247/1996) 20 §:n mukaisia eläintarhoja;

2) kyyhkyslakoista tapahtuvia vapaalentoja; sekä

3) sellaisia pitopaikkoja, joissa ei pidetä samanaikaisesti sekä tarhattuja vesilintuja että kaupalliseen lihan- tai munantuotantoon tarkoitettua muuta siipikarjaa ja joissa ulkotarhat on suojattu riittävän tiheällä verkolla tai muulla vastaavalla tavalla niin, että luonnonvaraiset vesilinnut eivät pääse kosketukseen tarhassa pidettävän siipikarjan kanssa.

5 b §
Ilmoitus siipikarjan ulkonapidosta

Siipikarjanpitäjän on ilmoitettava siipikarjan ulkonapidosta pitopaikan sijaintikunnan kunnaneläinlääkärille ennen siipikarjan laskemista ulkotarhaan. Ilmoitus on tehtävä kirjallisena ja siitä on käytävä ilmi seuraavat seikat:

1) mitä lintulajeja ulkonapito koskee;

2) lintujen lukumäärä;

3) etäisyys pitopaikasta lähimpiin järviin, lampiin ja jokiin; sekä

4) selvitys siitä, miten lintujen suojaaminen luonnonvaraisilta vesilinnuilta toteutetaan ulkotarhassa.

5 c §
Siipikarjan ja muiden lintujen vienti eläinnäyttelyihin tai muihin vastaaviin tilaisuuksiin

Eläinnäyttelyihin ja muihin vastaaviin tilaisuuksiin ei saa viedä siipikarjaa tai muita lintuja. Kielto ei koske vähintään kuuden kuukauden ajan maassa olleita ja yksinomaan sisätiloissa lemmikkieläiminä pidettäviä häkkilintuja.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007, ja sen 5 a―5 c § ovat voimassa 1 päivästä maaliskuuta 31 päivään toukokuuta 2007.

Jos siipikarjaa pidetään ulkotarhassa ennen 5 a §:ssä tarkoitetun ulkonapitokiellon voimaantuloa, 5 b §:ssä tarkoitettu ilmoitus lintujen ulkona pitämisestä on tehtävä kunnaneläinlääkärille 1 päivään maaliskuuta 2007 mennessä.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintöylitarkastaja
Taina Aaltonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.