156/2007

Annettu Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sisäasiainministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä huhtikuuta 2004 annetun ulkomaalaislain (301/2004) 211 §:n nojalla:

1 §
Neuvottelukunnan kokoonpano ja toimikausi

Ulkomaalaisten työntekijäin työsuhde- ja oleskelulupa-asioiden neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä enintään 20 muuta jäsentä. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Jäsenten ja varajäsenten tulee edustaa sisäasiainministeriön, ulkoasiainministeriön, valtiovarainministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työministeriön hallinnonaloja.

Jäsenet nimetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenet nimetään sen ministeriön esityksestä, jota jäsen edustaa.

Jos jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikauden, sisäasiainministeriö nimeää hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden, saman ministeriön hallinnonalaa edustavan jäsenen tai varajäsenen.

2 §
Neuvottelukunnan työskentely

Neuvottelukunta kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtaja kutsuu työntekijä-, yrittäjä- ja työnantajajärjestöjen edustajat kaikkiin neuvottelukunnan kokouksiin.

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja eri asiakokonaisuuksien yksityiskohtaisempaa valmistelua varten ja käyttää apunaan pysyviä asiantuntijoita. Jaostoon voidaan ottaa jäseneksi myös neuvottelukuntaan kuulumattomia henkilöitä. Neuvottelukunta voi lisäksi asettaa työnsä tueksi selvitys- ja työryhmiä.

3 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä helmikuuta 2007

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies
Tuomo Kurri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.