90/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Valtioneuvoston asetus valtakunnansyyttäjänvirastosta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan valtakunnansyyttäjänvirastosta 11 päivänä maaliskuuta annetun asetuksen (209/1997) 2 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1161/2000, sekä

lisätään asetukseen uusi 7 a § seuraavasti:

2 §
Valtakunnansyyttäjänviraston organisaatio

Virastossa on hallintoyksikkö, syyteasiainyksikkö, ohjaus- ja kehittämisyksikkö sekä kansainvälinen yksikkö.

7 a §
Valtionsyyttäjän tehtävät

Sen lisäksi, mitä laissa erikseen säädetään, valtionsyyttäjän tehtävänä on avustaa valtakunnansyyttäjää syyttäjäntoiminnan ohjauksessa, kehittämisessä ja seurannassa valtakunnansyyttäjän antamien määräysten mukaisesti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Ulla Mohell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.