66/2007

Annettu Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään eräiden Euroopan unioniin kuulumattomista valtioista tuotavien tavaroiden eläintautivaatimuksista 14 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (273/2004) uusi 13 a ja 13 b § seuraavasti:

13 a §
Tuontiluvan myöntäminen

Edellä 6, 8―11 ja 13 §:ssä tarkoitettu tuontilupa myönnetään, jos voidaan varmistua siitä, että tuonti ei aiheuta 5 §:ssä tarkoitettua vaaraa tai vaaraa ihmisten terveydelle. Tuontiluvassa asetetaan välttämättömät ehdot tuonnille.

13 b §
Elintarviketurvallisuusviraston tuonti

Jos tuonnille asetettavat vaatimukset muutoin täyttyvät, Elintarviketurvallisuusvirasto saa tehtäviensä suorittamiseksi tuoda:

1) 6 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja diagnostisiin, koulutuksellisiin tai tutkimustarkoituksiin tuotavia sivutuotteita;

2) 10 §:ssä tarkoitettuja eläintauteja aiheuttavia mikrobeja ja loisia ja niitä sisältäviä viljelmiä, kudoksia, eritteitä taikka muita vastaavia tavaroita; sekä

3) 13 §:ssä tarkoitettuja näyte-eriä.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Helsingissä 1 päivänä helmikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Leena Eerola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.