49/2007

Annettu Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) valvonnan siirtämisestä Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle

Sosiaali- ja terveysministeriö on 8 päivänä tammikuuta 1993 työsuojeluhallinnosta annetun lain (16/1993) 3 § 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 11 päivänä kesäkuuta 2004 annetussa laissa 478/2004, siirtänyt tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (1233/2006) 10 §:ssä tarkoitetut tehtävät ja 12 §:ssä tarkoitetun valvonnan johdon koko maan alueella Uudenmaan työsuojelupiirin tehtäväksi.

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto on toimivaltainen valvontaviranomainen koko maan alueella. Jos muun työsuojelupiirin työsuojelutoimisto tai tarkastaja saa valvontatehtävässään tiedon, jolla on tai saattaa olla merkitystä kyseisen lain noudattamisen valvonnassa, työsuojelutoimiston on ilmoitettava siitä Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle.

Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimisto voi sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelupiireille asettamien tulostavoitteiden ja myöntämien voimavarojen mukaisesti käyttää apunaan toisen työsuojelupiirin virkamiestä valvonnan kannalta merkityksellisten seikkojen selvittämisessä. Lisäksi muut työsuojelutoimistot ovat velvollisia antamaan Uudenmaan työsuojelupiirin työsuojelutoimistolle tarvittaessa virka-apua toimialueellaan. Työsuojelupiirin piiripäällikön tulee huolehtia siitä, että valvontatehtävä hoidetaan työsuojelupiirissä Uudenmaan työsuojelutoimiston määräämän yhtenäisen valvontakäytännön mukaisesti.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2007

Helsingissä 16 päivänä tammikuuta 2007

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Osastopäällikkö
Mikko Hurmalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.