19/2007

Annettu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeriön asetus turskan kalastuksesta, eräiden pyydysten käytön rajoittamisesta ja lajittelemattoman saaliin purkamisesta vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriö on Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta 8 päivänä joulukuuta 1994 annetun lain (1139/1994) 2 ja 10 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007 annetun Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EY) N:o 1941/2006, jäljempänä vuoden 2007 Itämeren kiintiöasetus, liitteissä II ja III tarkoitettuja toimenpiteitä sekä kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueilla, asetuksen (EY) N:o 1434/98 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 88/98 kumoamisesta annetussa Euroopan unionin neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2187/2005, jäljempänä Itämeren tekninen asetus, tarkoitettuja lajittelemattomien saaliiden purkamista koskevia rajoituksia.

2 §
Pyyntiponnistusrajoitukset

Suomen lipun alla purjehtivat FIN-tunnuksella rekisteröidyt alukset eivät saa kalastaa trooleilla, nuotilla tai muilla vastaavilla pyydyksillä, joiden silmäkoko on yhtä suuri tai suurempi kuin 90 millimetriä, taikka pohjaan lasketuilla tavallisilla verkoilla, pussiverkoilla tai riimuverkoilla, joiden silmäkoko on 90 millimetriä tai suurempi, taikka pohjasiimoilla tai pitkäsiimoilla vuoden 2007 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen II 1 kohdassa mainittujen ajankohtien lisäksi seuraavilla Itämeren ICES osa-alueilla seuraavina aikoina:

1) ICES -osa-alueet 22―24 (77 vrk):

a) 25.2.―30.3.

b) 1.10.―30.10. ja

c) 18.12.―30.12.

2) ICES -osa-alueet 25–27 (67 vrk):

a) 1.5.―21.6. ja

b) 16.12.―30.12.

3 §
Erityislupa turskan kalastukseen Itämerellä

Edellä 2 §:ssä mainittujen alusten turskan kalastaminen Itämerellä on sallittu ainoastaan kalastusaluksen rekisteröineen työvoima- ja elinkeinokeskuksen myöntämällä vuoden 2007 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen III kohdassa 2.1.2 tarkoitetulla erityisluvalla. Vuotta 2007 koskeva erityislupa on haettava viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007.

Erityislupa voidaan myöntää korkeintaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

4 §
Nimetyt turskasaaliin purkusatamat

Yli 750 kilon turskasaaliiden purkaminen on sallittua ainoastaan seuraavissa Suomen purkusatamissa:

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Öskata Nämpnäs;

2) Kaskinen.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Reposaari;

2) Rauma;

3) Suukari Uusikaupunki;

4) Tuomarainen Taivassalo;

5) Käldinge Nauvo;

6) Kasnäs Dragsfjärd.

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Hanko;

2) Helsinki;

3) Valko Loviisa.

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kuusinen Kotka.

5 §
Ennakkoilmoitus

Vuoden 2007 Itämeren kiintiöasetuksen liitteen III kohdassa 2.6 tarkoitetut ilmoitukset tehdään siihen työvoima- ja elinkeinokeskukseen, joka on myöntänyt 3 §:ssä mainitun erityisluvan tai rannikkoradioasema Turku Radiolle.

Ennakkoilmoitukseen on sisällytettävä edellä mainitun liitteen 2.6 kohdassa mainittujen tietojen lisäksi aluksen yhteystiedot.

6 §
Nimetyt lajittelemattoman saaliin purkusatamat

Kokonaispituudeltaan yli 15 metristen alusten lajittelemattomien saaliiden purkaminen on sallittu ainoastaan seuraaviin purkusatamiin:

Lapin työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Ajos Kemi;

2) Simoniemi Simo.

Kainuun työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Vatunki Kuivaniemi;

2) Kiviniemi Haukipudas;

3) Riutunkari Oulunsalo;

4) Marjaniemi Hailuoto;

5) Varessäikkä Siikajoki;

6) Lapaluoto Raahe;

7) Elävisluoto Pyhäjoki;

8) Konikarvo Kalajoki.

Pohjanmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Himanka;

2) Klobbskat Mustasaari;

3) Vaasa;

4) Bergö Maalahti;

5) Kaskinen.

Varsinais-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Reposaari;

2) Rauma;

3) Suukari, Hepokari Uusikaupunki;

4) Laupunen, Vuosnainen Kustavi;

5) Tuomarainen Taivassalo;

6) Käldinge Nauvo;

7) Kasnäs Dragsfjärd.

Uudenmaan työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Baggö, Sommarö Tammisaari;

2) Inkoo;

3) Helsinki;

4) Valko Loviisa.

Kaakkois-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen toimialue:

1) Kuusinen Kotka;

2) Keihässalmi Pyhtää;

3) Klamila Virolahti.

7 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan turskan kalastuksen erityisluvasta, lajittelemattoman saaliin purkamisesta ja nimetyistä satamista 14 päivänä maaliskuuta 2006 annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (182/2006).

Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2007

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Kalatalousylitarkastaja
Jarmo Vilhunen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.