1459/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuonna 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta 21 päivänä joulukuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1092/2005) nimike, sekä

lisätään asetukseen uusi 1 §:n 5 momentti, seuraavasti:

Maa- ja metsätalousministeriön asetus

maatilatalouden rakennetuen ja vastaavan yritystoimintaan myönnettävän tuen kohdentamisesta vuosina 2006 ja 2007

1 §
Soveltamisala

Lisäksi tässä asetuksessa säädetään valtion vuoden 2007 talousarvion momentin 30.10.61 ja 30.10.62 myöntämisvaltuuden ja määrärahan sekä maatilatalouden kehittämisrahaston vuoden 2007 käyttösuunnitelmassa osoitettujen varojen käyttämisestä myönnettäessä ja maksettaessa tukea rahoituslain 10 §:n 1 momentin 1 ja 5 kohdan ja 3 momentin sekä 16, 21 ja 32 §:n nojalla muuhun yritystoiminnan tukemiseen sellaisten hakemusten perusteella, jotka ovat tulleet vireille 2006 tai sitä ennen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Hannu Porkola

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.