1449/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 51 b §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä,

muutetaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun asetuksen (1598/1995) 51 b §, sellaisena kuin se on asetuksessa 1334/2004, seuraavasti:

51 b §
Ajoneuvo työtehtävissä

1. Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö, jonka työpaikka sijaitsee muussa valtiossa kuin Suomessa, saa käyttää autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettua ajoneuvoa pykälässä tarkoitetulla tavalla Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on pykälän mukaan oikeus käyttää ajoneuvoa liikenteessä veroa suorittamatta. Käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 51 §:n 5 momentissa säädetään. Ajoneuvossa tulee ajon aikana olla mukana autoverolain 34 b §:ssä tarkoitettu tulliviranomaisen vastaanotetuksi vahvistama ilmoitus.

2. Suomessa vakituisesti asuva luonnollinen henkilö saa käyttää autoverolain 34 c §:ssä tarkoitettua ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa tilapäisesti Suomessa rekisteröimättä ajoneuvoa täällä, jos hänellä on mainitun pykälän 3 momentissa tarkoitettu tulliviranomaisen lupa ajoneuvon verottomaan käyttöön. Käyttämisen edellytyksenä on lisäksi, mitä tämän asetuksen 51 §:n 5 momentissa säädetään. Verottomaan käyttöön oikeuttava lupa on pidettävä ajon aikana mukana.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Leena Luhtanen

Liikenneneuvos
Matti Roine

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.