1445/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus maaseudun kehittämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan maaseudun kehittämisestä annetun 21 päivänä kesäkuuta 2000 annetun valtioneuvoston asetuksen 26 c §:n 1 momentti ja 44 §:n 7 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 26 c §:n 1 momentti asetuksessa 388/2004 ja 44 §:n 7 momentti asetuksessa 213/2004, seuraavasti:

26 c §
Kasvihuonetuotannon lisärajoitukset

Tomaatin tai kurkun viljelyalaa lisäävien kasvihuoneiden rakentamiseen voidaan myöntää tukea 15 päivästä huhtikuuta 2003 31 päivään joulukuuta 2007 siltä osin, kuin hyväksyttävät kustannukset koskevat yhteensä enintään yhden hehtaarin kasvihuonealaa yrittäjää kohden. Yrittäjä ja hänen aviopuolisonsa katsotaan tällöin yhdeksi henkilöksi.


44 §
Maatilojen maanostolainoitus

Maanostolainaan liittyvän tuen määrä voi olla enintään viisi prosenttia hyväksyttävistä hankintakustannuksista. Tuesta ei vähennetä varainsiirtoverovapauden arvoa. Hyväksyttävien hankintakustannuksien määrä vuosina 2004―2007 haetun tuen osalta on yhteensä enintään 550 000 euroa yhtä maatilaa kohti.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan tämän asetuksen voimaantultua vireille tuleviin hakemuksiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Hallitusneuvos
Esko Laurila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.