1442/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan alkutuotannolle elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi asetettavista vaatimuksista 16 päivänä helmikuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (134/2006) liitteen 3 luku 1 seuraavasti:Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2007.

Komission asetus (EY) N:o 199/2006 (32006R0199); EYVL N:o L 32, 4.2.2006, s. 34

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Eläinlääkintötarkastaja
Maaria Paananen

LIITE 3

Erityiset vaatimukset kalastusaluksille ja vesiviljelylaitoksille


LUKU 1 DIOKSIINIIN JA DIOKSIININKALTAISIIN PCB-YHDISTEISIIN LIITTYVÄT ERITYISVAATIMUKSET

3. Kalastustuotteiden sisämarkkinakaupassa on noudatettava tiettyjen elintarvikkeissa olevien vieraiden aineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annettua komission asetusta (EY) N:o 466/2001 muutoksineen.

4. Kohdan 3 estämättä Suomessa viljeltyä tai Suomen sisävesialueilta pyydettyä nieriää (Salvelinus alpinus) sekä merialueilta pyydettyä silakkaa, joka kuuluu kokoluokkaan 6* tai on sitä pienempää, voidaan saattaa markkinoille kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.


* Komission asetuksen (EY) N:o 2495/2001 mukaan kokoluokassa 6 silakan paino on 23―31 g tai kappalemäärä kilossa on 33―44 kpl.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.