1419/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty työministeriön esittelystä,

muutetaan julkiseen työvoimapalveluun kuuluvista etuuksista 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun valtioneuvoston asetuksen (1346/2002) 3―5 §, sellaisena kuin niistä on 3 § asetuksessa 1404/2004, seuraavasti:

3 §
Matka- ja ylläpitokustannusten korvausperusteet

Tämän asetuksen nojalla erikseen korvattavien matkakustannusten korvausperuste on matka kilometreinä kerrottuna 0,21 eurolla, kuitenkin vähintään 2,10 euroa korvattavalta matkalta. Henkilöasiakkaalle erikseen korvattavien matkojen ajalta muiden ylläpitokustannusten korvauksena myönnettävästä päivärahasta, ateriakorvauksesta ja majoittumiskorvauksesta on voimassa, mitä valtion virkaehtosopimuksen matkustussäännössä määrätään.

4 §
Liikkuvuusavustuksen myöntämisen edellytykset

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen matkakustannusten korvauksena edellyttää, että:

1) työvoimatoimisto on antanut työnhakijalle osoituksen työpaikkaan tai työnantaja on kutsunut työnhakijan työhaastatteluun;

2) työpaikka sijaitsee tai palvelussuhteesta neuvotteleminen tapahtuu Suomessa;

3) työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa ja työ kestää vähintään kaksi viikkoa; sekä

4) avustusta on haettu ennen 5 §:ssä tarkoitettua matkaa.

Liikkuvuusavustuksen myöntäminen muuttokustannusten korvauksena edellyttää, että:

1) työpaikka sijaitsee Suomessa;

2) työaika on keskimäärin vähintään 18 tuntia viikossa ja työ kestää vähintään kuusi kuukautta;

3) työnhakija ei saa työn vastaanottamisesta aiheutuvien kustannusten korvauksena työttömyysturvalain (1290/2002) 7 luvun 5 §:ssä tarkoitettua matka-avustusta; sekä

4) avustusta on haettu ennen työsuhteen alkamista.

5 §
Korvattavat matkat ja muut kustannukset

Liikkuvuusavustuksena voidaan myöntää matkakustannusten korvausta matkasta, joka tehdään työpaikkaan tutustumista, palvelussuhteen solmimista tai uuteen työpaikkaan siirtymistä varten Suomen alueella.

Korvausta voidaan myöntää edestakaisesta matkasta asuinpaikkakunnalta työhön tutustumiseksi tai palvelussuhteen neuvottelemiseksi sekä menomatkasta uuteen työpaikkaan.

Edellä tarkoitetun matkan ajalta voidaan myöntää majoittumiskorvausta.

Liikkuvuusavustuksena voidaan myöntää muuttokustannusten korvausta asuinirtaimiston muutosta Suomen alueella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa tehtyihin etuuspäätöksiin sovelletaan asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Tuula Haatainen

Lainsäädäntöneuvos
Pasi Järvinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.