1412/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus eläkkeen kertasuorituskertoimista

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 19 päivänä toukokuuta 2006 annetun työntekijän eläkelain (395/2006) 114 §:n sekä 22 päivänä joulukuuta annetun merimieseläkelain (1290/2006) 111 §:n, samana päivänä annetun yrittäjän eläkelain (1272/2006) 99 §:n ja samana päivänä annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 94 §:n nojalla:

1 §

Vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon mukaisella kertoimella.

Vanhuuseläkkeen ja leskeneläkkeen kertasuorituskertoimet ovat:

Ikä Kerroin Ikä Kerroin
18 tai alle 29,12 46 22,52
19 28,98 47 22,21
20 28,83 48 21,90
21 28,68 49 21,60
22 28,54 50 21,26
23 28,38 51 20,93
24 28,22 52 20,59
25 28,05 53 20,25
26 27,71 54 19,89
27 27,53 55 19,55
28 27,35 56 18,82
29 27,16 57 18,45
30 26,96 58 18,07
31 26,76 59 17,70
32 26,57 60 17,32
33 26,36 61 16,94
34 26,14 62 16,55
35 25,93 63 16,16
36 25,47 64 15,78
37 25,23 65 15,36
38 24,99 66 14,56
39 24,73 67 14,16
40 24,48 68 13,75
41 24,22 69 13,36
42 23,95 70 12,94
43 23,68 71 12,56
44 23,40 72 12,14
45 23,11 73 11,79
74 11,41 80 9,19
75 10,99 81 8,84
76 10,62 82 8,49
77 10,24 83 8,13
78 9,89 84 7,76
79 9,52 85 tai yli 7,44
2 §

Työkyvyttömyyseläkkeen ja sen yhteydessä maksettavan vastaisen vanhuuseläkkeen kertasuoritus lasketaan kertomalla vuotuinen eläke eläkkeensaajan ikää vastaavalla 2 momentissa olevan taulukon työkyvyttömyys- ja vastaisen vanhuuseläkkeen kertoimella. Kuntoutustuen kertasuoritusta laskettaessa käytetään mainitun taulukon kuntoutustuen kertoimia siten, että niistä valitaan sitä ikää vastaava kerroin, joka saadaan, kun 63 vuoden iästä vähennetään aika, jolta eläkettä olisi suoritettava.

Työkyvyttömyyseläkkeen ja vastaisen vanhuuseläkkeen sekä kuntoutustuen kertasuorituskertoimet ovat:

Ikä Työkyvyttömyys- ja vastaisen vanhuuseläkkeen kerroin Kuntoutustuen kerroin
18 20,17 15,75
19 20,33 15,77
20 20,47 15,78
21 20,61 15,78
22 20,75 15,77
23 20,88 15,75
24 21,00 15,71
25 21,10 15,66
26 21,06 15,60
27 21,15 15,53
28 21,23 15,44
29 21,32 15,35
30 21,37 15,23
31 21,44 15,11
32 21,50 14,97
33 21,54 14,82
34 21,58 14,65
35 21,60 14,46
36 21,41 14,26
37 21,41 14,04
38 21,41 13,81
39 21,39 13,56
40 21,36 13,29
41 21,31 13,00
42 21,27 12,70
43 21,21 12,37
44 21,13 12,02
45 21,05 11,65
46 20,68 11,26
47 20,55 10,84
48 20,42 10,40
49 20,29 9,94
50 20,11 9,44
51 19,93 8,92
52 19,74 8,37
53 19,53 7,79
54 19,31 7,18
55 19,08 6,54
56 18,46 5,86
57 18,19 5,15
58 17,88 4,40
59 17,58 3,61
60 17,24 2,77
61 16,91 1,90
62 16,53 0,97
3 §

Perhe-eläkkeen kertasuoritus määrätään laskemalla kunkin edunsaajan osalta erikseen kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke ja sen jälkeen muuntamalla sanotut eläkkeet kertasuorituksiksi. Perhe-eläkkeen kertasuoritus on näin saatujen kertasuoritusten yhteismäärä.

Edunsaajan kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke saadaan kertomalla hänen vuotuinen perhe-eläkkeensä tässä momentissa olevan taulukon mukaisella, edunsaajina olevien lasten lukumäärästä riippuvalla kertoimella:

Eläkettä saavien lasten lukumäärä Lesken ja entisen puolison kerroin Lastenkerroin
0 1,00 -
1 1,00 1,00
2 1,16 1,04
3 1,80 1,10
4 tai enemmän 2,60 1,24

Kertasuorituksen perusteeksi otettava eläke muunnetaan kertasuoritukseksi kertomalla se eläkkeensaajan ikää vastaavalla kertoimella. Lesken ja edunjättäjän entisen puolison kerroin saadaan 1 §:ssä olevasta taulukosta. Lapsen ikää vastaava kerroin saadaan tässä momentissa olevasta taulukosta:

Lapsen ikä Kerroin kun eläkkeenpääteikä on
18 v. 21 v. 24 v.
0 13,96 15,65 17,19
1 13,36 15,10 16,69
2 12,75 14,54 16,17
3 12,12 13,96 15,65
4 11,46 13,36 15,10
5 10,79 12,75 14,54
6 10,10 12,12 13,96
7 9,39 11,46 13,36
8 8,66 10,79 12,75
9 7,90 10,10 12,12
10 7,12 9,39 11,46
11 6,32 8,66 10,79
12 5,50 7,90 10,10
13 4,65 7,12 9,39
14 3,77 6,32 8,66
15 2,87 5,50 7,90
16 1,94 4,65 7,12
17 0,99 3,77 6,32
18 0,00 2,87 5,50
19 - 1,94 4,65
20 - 0,99 3,77
21 - 0,00 2,87
22 - - 1,94
23 - - 0,99
24 - - 0,00
4 §

Tässä asetuksessa tarkoitettuna eläkkeensaajan tai eläkkeensaajan lapsen ikänä pidetään hänen ikäänsä kertasuorituksen ajankohtana. Vuotuisella eläkkeellä tarkoitetaan samana ajankohtana maksettavaa kuukausieläkettä kerrottuna luvulla 12.

Kertasuoritus on määrättävä kertasuorituspäätöstä myöhemmälle ajankohdalle.

5 §

Tätä asetusta sovellettaessa ajanjaksot sekä eläkkeensaajan ja eläkkeensaajan lapsen ikä lasketaan kuukauden tarkkuudella ottamatta huomioon täysien kuukausien yli meneviä päiviä. Kertoimet määrätään 1―3 §:ssä olevista taulukoista sadasosan tarkkuudella suoraviivaista väliarvolaskumenettelyä käyttäen.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Maritta Hirvi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.