1398/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus työnantajan eläkemaksun perusteista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä, säädetään 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun valtion eläkelain (1295/2006) 135 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Velvollisuus maksaa työnantajan eläkemaksu

Valtion eläkelain (1295/2006) 135 §:n 1 momentissa tarkoitetut työnantajat maksavat kyseisessä lainkohdassa tarkoitetun työnantajan eläkemaksun, jonka perusteet vahvistetaan tällä valtioneuvoston asetuksella. Työnantajan eläkemaksu maksetaan Valtiokonttorille, joka tulouttaa maksun, hoitokuluosaa lukuun ottamatta, valtion eläkerahastolle.

Työnantajan eläkemaksun maksavat myös Pohjoismaiden ministerineuvoston sihteeristö ja sen laitokset, Pohjoismaiden investointipankki ja Itämeren merellisen ympäristön suojelukomissio siltä osin, kuin näiden henkilöstö on valtion eläketurvan piirissä.

2 §
Työnantajan eläkemaksun suuruus

Valtiokonttori päättää työnantajan eläkemaksun suuruuden käyttäen hyväksymiään vakuutusmatemaattisia perusteita, jotka yhdessä työntekijän eläkemaksun kanssa perustuvat syntyvän vastuun täyden kattamisen periaatteelle. Mikäli työntekijän eläkemaksu muuttuu, voidaan työnantajan eläkemaksu vahvistaa siten, että työnantajan eläkemaksu ei alene.

Työnantajan eläkemaksuun sisältyy 1 momentissa mainitun lisäksi hoitokuluosa, jolla katetaan Valtiokonttorille eläketurvan toimeenpanosta aiheutuvat kulut. Hoitokuluosa on yhtä suuri prosenttiosuus palkkasummasta kaikille työnantajille. Hoitokuluosan suuruuden vahvistaa 5 §:ssä mainituin tavoin valtiovarainministeriö.

3 §
Työnantajan eläkemaksun määrääminen

Työnantajan eläkemaksu määrätään prosentteina palkkasummasta, joka muodostuu valtion eläkelain 59 ja 60 §:ssä tarkoitetuista eläkkeeseen oikeuttavista ansioista.

Työnantajan eläkemaksu määrätään yhtenäisin perustein maksuluokissa, jotka määrätään työnantajan työkyvyttömyys- ja työttömyyseläkeriskin ja työntekijöiden palveluksen eläketurvan perusteella.

Eläkeoikeuksien pääoma-arvoja laskettaessa diskonttauskorko on 2,5 prosenttia vuodessa. Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamia, työntekijän eläkelain (395/2006) mukaisen perusvakuutuksen kuolevuutta, syntyvyyttä, avioisuutta ja perheellisyyttä koskevia erityisperusteita käytetään soveltuvin osin.

4 §
Työnantajan eläkemaksun vahvistaminen

Työnantajan eläkemaksuprosentit vahvistaa Valtiokonttori. Eläkemaksuprosentti voi olla joko yleinen taikka virasto-, laitos tai yhteisökohtainen.

5 §
Hoitokuluosan suuruuden vahvistaminen

Valtiovarainministeriö vahvistaa työnantajan eläkemaksun hoitokuluosan suuruuden mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kyseisen vuoden valtion talousarvio on hyväksytty. Siihen asti kunnes uusi hoitokuluosa vahvistetaan, noudatetaan aikaisemmin vahvistettua määrää. Tarvittaessa voidaan vahvistaa hoitokuluosan suuruus uudestaan ennen seuraavan vuoden valtion talousarvion hyväksymistä.

6 §
Eläkemaksujen tulouttaminen valtion eläkerahastolle

Valtiokonttori tulouttaa työnantajan ja työntekijän eläkemaksun, hoitokuluosaa lukuun ottamatta valtion eläkerahastolle siten kuin valtiovarainministeriö määrää.

7 §
Voimaantulo

Tämä valtioneuvoston asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Ennen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Neuvotteleva virkamies
Erik Strömberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.