1396/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Luotsausliikelaitoksen luotsausmaksusta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministeriön esittelystä, säädetään Luotsausliikelaitoksesta 20 päivänä marraskuuta 2003 annetun lain (938/2003) 4 §:n 1 momentin nojalla:

1 §
Perusmaksu

Luotsausliikelaitos perii luotsattavalta alukselta Luotsausliikelaitoksesta annetun lain (938/2003) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun kiinteän yksikköhintaan perustuvan maksun. Perusmaksu määräytyy liitteessä 1 olevan maksutaulukon mukaisesti.

Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään alennettuun yksikköhintaan perustuvaa perusmaksua liitteenä 2 olevan maksutaulukon mukaisesti.

2 §
Perusmaksun korotus

Kun kaksi luotsia joko säännösten mukaisesti tai pyynnöstä toimittaa luotsauksen, kannetaan perusmaksu 50 prosentilla korotettuna.

3 §
Alusyhdistelmän ja tukkilautan perusmaksu

Hinaajasta, puskijasta, hinattavasta tai puskettavasta aluksesta tai laitteesta samoin kuin työntökytkyeestä kannetaan perusmaksu yhdistelmän yhteenlasketun vetoisuuden mukaan.

Tukkilautan perusmaksu määrätään siten, että vetoisuutena pidetään puolta kiintokuutiometrimäärästä.

4 §
Odotusmaksu

Jos luotsi on saapunut alukseen kutsusta, mutta luotsaus ei ala tunnin kuluessa hänen saapumisestaan, peritään alukselta odotusmaksu jokaiselta mainitun tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu alukselta.

Jos luotsi kutsusta on saapunut määräaikana sovittuun paikkaan odottamaan alusta, mutta alus ei ole saapunut kahden tunnin kuluessa, peritään alukselta odotusmaksu jokaiselta mainitun kahden tunnin ylittävältä alkavalta tunnilta, kunnes luotsaus alkaa tai luotsi poistuu odotuspaikalta.

Jos luotsille ilmoitetaan alukselle tullessa tai odotusaikana, ettei alus käytäkään luotsia, peritään alukselta odotusmaksu vähintään kahdelta tunnilta.

Suomen aluevesillä perittävä odotusmaksu määräytyy liitteessä 1 olevan taulukon mukaisesti. Saimaan kanavalla ja Saimaan vesistöalueella peritään odotusmaksua liitteessä 2 olevan taulukon mukaisesti.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Susanna Huovinen

Neuvotteleva virkamies
Esko Pyykkönen

Liite 1

LUOTSAUSMAKSUT SUOMEN ALUEVESILLÄ

(arvonlisäveroton palvelu)

Perusmaksu kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti:

LUOTSAUSTAKSA
Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)
(yli – enintään) alle 1 1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 70 71 - 100
0 - 200 185 370 656 891 1 160 1 430 1 816 2 472
200 - 1 000 235 471 774 1 043 1 379 1 665 2 119 2 809
1 000 - 3 000 286 572 925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196
3 000 - 6 000 336 673 1 110 1 514 1 917 2 304 2 910 3 700
6 000 - 10 000 387 774 1 312 1 749 2 203 2 674 3 313 4 188
Lisämaksu 97 193 328 437 551 669 828 1 047

euroa jokaiselta nettovetoisuuden alkavalta seuraavalta 10 000:lta luotsausmatkasta riippuen.

Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on 97 euroa.

Odotusmaksun suuruus määräytyy luotsaustaksan alimman maksun 185 euron kerrannaisina seuraavasti:

Odotusmaksua Kerroin
kerryttävä odotusaika
tuntia
0―1 3
1―2 5
2―3 7
3―4 10
4―5 12
5―6 15
jokaiselta seuraavalta tunnilta 1

Liite 2

LUOTSAUSMAKSUT SAIMAAN KANAVALLA JA SAIMAAN VESISTÖALUEELLA

(arvonlisäveroton palvelu)

Perusmaksu kannetaan euroina seuraavan taksan mukaisesti:

LUOTSAUSTAKSA
Luotsattavan aluksen nettovetoisuus Luotsatun matkan pituus meripeninkulmissa (mpk)
1 - 10 11 - 20 21 - 30 31 - 40 41 - 50 51 - 70 71 - 100
alle 200 97 168 231 316 370 471 639
200 - 1 000 122 202 269 357 429 547 727
yli 1 000 147 240 324 416 505 639 828

Lisämaksu jokaiselta 100 meripeninkulmaa ylittävältä alkavalta meripeninkulmalta on 25 euroa.

Odotusmaksun suuruus määräytyy luotsaustaksan alimman maksun 97 euron kerrannaisina seuraavasti:

Odotusmaksua Kerroin
kerryttävä odotusaika
tuntia
0―1 2
1―2 4
2―3 6
3―4 8
4―5 10
5―6 12
jokaiselta seuraavalta tunnilta 1

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.