1383/2006

Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus valtioneuvoston kansliasta annetun asetuksen 6 ja 7 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtioneuvoston kanslian esittelystä,

muutetaan valtioneuvoston kansliasta 12 päivänä kesäkuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (459/2003) 6 §:n 1 momentin 2 kohta ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 6 §:n 1 momentin 2 kohta asetuksessa 965/2003 ja 7 §:n 1 momentti asetuksessa 381/2004, seuraavasti:

6 §
Virkojen kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena on:


2) omistajaohjausyksikön johtajalla, valtioneuvoston EU-sihteeristön päälliköllä, valtioneuvoston EU-sihteeristön apulaispäälliköllä ja talousneuvoston sihteeristön päälliköllä ylempi korkeakoulututkinto ja hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan;


7 §
Virkojen täyttäminen ja määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Valtiosihteerin, alivaltiosihteerin, johtajan, hallitusneuvoksen, finanssineuvoksen, rakennusneuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä on voimassa, mitä valtioneuvoston ohjesäännössä säädetään. EU-sihteeristön päällikön, EU-sihteeristön apulaispäällikön ja talousneuvoston sihteeristön päällikön nimittää valtioneuvosto.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2006

Pääministeri
Matti Vanhanen

Hallitusneuvos, hallintojohtaja
Auni-Marja Vilavaara

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.