1382/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus Meikon luonnonsuojelualueesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä, säädetään 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1069/2004:

1 §
Luonnonsuojelualueen perustamistarkoitus

Metsäluonnon, siihen kuuluvien järvien, lampien, lehtojen, kallioiden, soiden ja alueen eliölajien suojelemiseksi sekä yleisön virkistäytymistä ja retkeilyä sekä yleisen luonnonharrastuksen edistämistä varten perustetaan luonnonsuojelulain (1096/1996) 17 §:n mukainen Meikon luonnonsuojelualue.

Meikon luonnonsuojelualue yhdessä siihen rajoittuvien Kirkkonummen kunnan alueille perustettujen luonnonsuojelualueiden kanssa muodostaa Meikon salomaa -nimisen suojelualueiden kokonaisuuden.

2 §
Sijainti ja rajat

Meikon luonnonsuojelualueeseen kuuluu noin 964 hehtaaria valtion omistamia alueita Kirkkonummen kunnassa. Alueen rajat on merkitty punaisella viivalla tämän asetuksen liitteenä olevaan karttaan.

3 §
Rauhoitussäännökset

Meikon luonnonsuojelualueeseen sovelletaan, mitä luonnonsuojelulain 13―15 §:ssä säädetään rauhoituksesta lukuun ottamatta 14 §:n 1 momentin 6 ja 8 kohtaa sekä 15 §:n 5 kohtaa.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan vanhojen metsien suojelusta 3 päivänä joulukuuta 1993 annetun asetuksen (1115/1993) 2 §:n 1 momentin 9 kohta.

Suojeltavaan alueeseen kohdistuvat metsästysvuokrasopimukset jäävät tämän asetuksen voimaan tullessa luonnonsuojelulain 71 §:n nojalla voimaan.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Ympäristöministeri
Jan-Erik Enestam

Hallitussihteeri
Heikki Korpelainen

Liite

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.