1374/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään ympäristövahinkovakuutuksesta 1 päivänä tammikuuta 1998 annetun lain (81/1998) 21 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1373/2006:

1 §
Edellisten vuosien jakojärjestelmäsaldon huomioon ottaminen

Määrättäessä ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain (81/1998) 21 a §:n 2 momentin mukaista suhdelukua jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta kertynyt jakojärjestelmäsaldo otetaan huomioon niin, että kertyvä jakojärjestelmäsaldo jää mahdollisimman vähän yli- tai alijäämäiseksi ja että jakojärjestelmämaksun vuosittainen vaihtelu on samalla mahdollisimman pieni.

2 §
Ennakkoarvio

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:n 4 momentissa tarkoitetun ennakkoarvion perusteena on jakojärjestelmävuoden vakuutusyhtiökohtaisista vakuutusmaksutuloista sekä vakuutusyhtiöiden ja Ympäristövakuutuskeskuksen maksettavaksi tulevista jakojärjestelmäkorvauksista tehtävä ennuste. Ympäristövakuutuskeskuksen on tehtävä ennuste jakojärjestelmävuoden toukokuussa käytössään olevan tiedon perusteella.

3 §
Jakojärjestelmän ennakkotasaus

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:n 6 momentissa tarkoitetuista ennakkoarvioista johtuva vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu ennakkoarvion mukaisista vakuutusyhtiökohtaisista jakojärjestelmämaksuista vähennettynä ennakkoarvion mukaisilla yhtiökohtaisilla jakojärjestelmäkorvauksilla ja ennakkoarvion mukaisella yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla sekä lisättynä jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetulla yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla.

4 §
Jakojärjestelmän lopullinen tasaus

Ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:n 6 momentissa tarkoitetuista lopullisesti vahvistetuista eristä johtuva, vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksujen välisestä erotuksesta vähennettynä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäkorvausten välisellä erotuksella sekä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäsaldojen välisellä erotuksella.

5 §
Tasausten suorittaminen

Vakuutusyhtiön on maksettava 3 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta koskevan määrän sekä 4 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta edeltävää vuotta koskevan määrän ja sille lasketun ympäristövahinkovakuutuksesta annetun lain 21 a §:n 7 momentissa tarkoitetun koron summana muodostuva määrä Ympäristövakuutuskeskukselle jakojärjestelmävuoden kesäkuun 15 päivään mennessä, jos näin saatu määrä on positiivinen. Keskuksen on tilitettävä mainittu määrä jakojärjestelmävuoden kesäkuun 30 päivään mennessä vakuutusyhtiöille, joiden osalta määrä on negatiivinen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Carita Wuorenjuuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.