1372/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasvahinkolain 10 b §:ssä säädetyn suhdeluvun määräämisestä, ennakkoarvion perusteista ja jakojärjestelmää koskevien osuuksien maksusta ja tilittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 25 päivänä heinäkuuta 1986 annetun potilasvahinkolain (585/1986) 10 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1371/2006:

1 §
Edellisten vuosien jakojärjestelmäsaldon huomioon ottaminen

Määrättäessä potilasvahinkolain (585/1986) 10 b §:n 2 momentin mukaista suhdelukua jakojärjestelmävuotta edeltäviltä vuosilta kertynyt jakojärjestelmäsaldo otetaan huomioon niin, että kertyvä jakojärjestelmäsaldo jää mahdollisimman vähän yli- tai alijäämäiseksi ja että jakojärjestelmämaksun vuosittainen vaihtelu on samalla mahdollisimman pieni.

2 §
Ennakkoarvio

Potilasvahinkolain 10 b §:n 4 momentissa tarkoitetun ennakkoarvion perusteena on jakojärjestelmävuoden vakuutusyhtiökohtaisista vakuutusmaksutuloista sekä Potilasvakuutuskeskuksen maksettavaksi tulevista jakojärjestelmäkorvauksista tehtävä ennuste. Potilasvakuutuskeskuksen on tehtävä ennuste jakojärjestelmävuoden toukokuussa käytössään olevan tiedon perusteella.

3 §
Jakojärjestelmän ennakkotasaus

Potilasvahinkolain 10 b §:n 6 momentissa tarkoitetuista ennakkoarvioista johtuva vakuutusyhtiön maksettava tai sille hyvitettävä määrä muodostuu ennakkoarvion mukaisista vakuutusyhtiökohtaisista jakojärjestelmämaksuista vähennettynä ennakkoarvion mukaisilla yhtiökohtaisilla jakojärjestelmäkorvauksilla ja ennakkoarvion mukaisella yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla sekä lisättynä jakojärjestelmävuotta edeltävän vuoden vahvistetulla yhtiökohtaisella jakojärjestelmäsaldolla.

4 §
Jakojärjestelmän lopullinen tasaus

Potilasvahinkolain 10 b §:n 6 momentissa tarkoitetuista lopullisesti vahvistetuista eristä johtuva, vakuutusyhtiön maksettava tai sille tilitettävä määrä muodostuu vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten vakuutusyhtiökohtaisten jakojärjestelmämaksujen välisestä erotuksesta vähennettynä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäkorvausten välisellä erotuksella sekä vahvistettujen ja ennakkoarvion mukaisten yhtiökohtaisten jakojärjestelmäsaldojen välisellä erotuksella.

5 §
Tasausten suorittaminen

Vakuutusyhtiön on maksettava 3 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta koskevan määrän sekä 4 §:stä johtuvan jakojärjestelmävuotta edeltävää vuotta koskevan määrän ja sille lasketun potilasvahinkolain 10 b §:n 7 momentissa tarkoitetun koron summana muodostuva määrä Potilasvakuutuskeskukselle jakojärjestelmävuoden kesäkuun 15 päivään mennessä, jos näin saatu määrä on positiivinen. Keskuksen on tilitettävä mainittu määrä jakojärjestelmävuoden kesäkuun 30 päivään mennessä vakuutusyhtiöille, joiden osalta määrä on negatiivinen.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Carita Wuorenjuuri

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.