1359/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus yliopistojen maisteriohjelmista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti,

säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 715/2004:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) tarkoitettujen yliopistojen maisteriohjelmista, jotka ovat yliopistojen tutkinnoista annetun asetuksen (794/2004) 3 §:n mukaisia. Opetusministeriö hyväksyy maisteriohjelmat yliopistojen esittämien suunnitelmien mukaisiksi. Uuden maisteriohjelman aloittaminen, asetukseen kirjatun maisteriohjelman lopettaminen tai maisteriohjelman olennainen muutos vaatii asetukseen muutosta, jonka opetusministeriö tekee yliopiston esityksestä.

2 §
Maisteriohjelmat

Maisteriohjelmaksi nimitetään ylempään korkeakoulututkintoon johtavaa, alempaan korkeakoulututkintoon tai sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuvaa koulutusta, joka järjestetään koulutusohjelmana, johon on erillinen valinta.

3 §
Aiempien tutkintoasetusten nojalla käynnistetyt koulutusohjelmat

Yliopistoissa voi olla myös aiempien tutkintoasetusten nojalla käynnistettyjä maisteriohjelmaksi kutsuttuja koulutusohjelmia. Nämä olemassa olevat koulutusohjelmat on lopetettava tai uudistettava tutkintoasetuksen mukaisiksi ja lisättävä asetukseen viimeistään yliopistolain muutoksen (715/2004) määrittelemän siirtymäajan kuluessa.

4 §
Helsingin yliopisto

Helsingin yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Biotekniikan maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Biotechnology) (ETM/FM/MMM; yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa);

2) Kaupunkitutkimuksen maisteriohjelma (FM/VTM);

3) Kieli-, puhe- ja käännösteknologian maisteriohjelma (FM);

4) Kulttuurienvälisen vuorovaikutuksen maisteriohjelma (FM/VTM);

5) Naistutkimuksen maisteriohjelma/ Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (FM; yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);

6) Varhaiskasvatuksen maisteriohjelma (KM);

7) Aikuiskasvatustieteen ja työn kehittämisen maisteriohjelma (KM);

8) Master's Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (FM; yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa);

9) Master's Degree Programme in Forest Sciences and Business (MMM);

10) Master's Degree Programme in Geoinformatics (FM; yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa);

11) Master's Degree Programme in Economy, State and Society (VTM);

12) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (MMM; yhteistyössä Joensuun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

13) Master's Degree Programme (CBU) in History (FM; yhteistyössä Joensuun yliopiston kanssa); sekä

14) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (FM; yhteistyössä Joensuun yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa).

5 §
Joensuun yliopisto

Joensuun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Käsityömuotoilun ja teknologian maisteriohjelma (KM);

2) Master's Degree Programme in Clinical Linguistics (FM);

3) Master's Degree Programme in European Forestry (MMM);

4) Master's Degree Programme in Human Geography (YTM);

5) Master's Degree Programme in Information Technology (FM; yhteistyössä Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

6) Master's Degree Programme in Cultural Diversity (YTM);

7) Master's Degree Programme in Media Computing and Optical Technology (FM);

8) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (MMM; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

9) Master's Degree Programme (CBU) in History (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa); sekä

10) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Kuopion yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa).

6 §
Jyväskylän yliopisto

Jyväskylän yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kulttuurienvälisen viestinnän maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Intercultural Communication) (FM);

2) Musiikkiterapian maisteriohjelma (FM);

3) Naistutkimuksen maisteriohjelma/ Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);

4) Master's Degree Programme in Nanoscience (FM);

5) Master's Degree Programme in Biology of Physical Activity (LitM);

6) Master's Degree Programme in Corporate Environmental Management (KTM);

7) Master's Degree Programme in Development and International Cooperation (FM/KM/YTM);

8) Master's Degree Programme in Sport Science and Management (LitM);

9) Master's Degree Programme in Sustainable Management of Inland Aquatic Resources (FM);

10) Kulttuuripolitiikan maisteriohjelma (FM/YTM);

11) Ohjausalan maisteriohjelma (KM);

12) Master's Degree Programme in Digital Culture (FM);

13) Kansalaisyhteiskunnan asiantuntijuuden maisteriohjelma (YTM/LitM);

14) Uusiutuvan energian maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Renewable Energy) (FM/YTM/KTM);

15) Master's Degree Programme in Mobile Technology and Business (KTM/FM);

16) Master's Degree Programme in Educational Leadership (KM); sekä

17) Master's Degree Programme in Entrepreneurship in Family Business (KTM).

7 §
Kuopion yliopisto

Kuopion yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Lääkeainekemian maisteriohjelma (FM);

2) Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma (TtM/YTM);

3) Yleisen toksikologian maisteriohjelma (FM);

4) Master's Degree Programme in Information Technology (FM; yhteistyössä Joensuun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa);

5) Master's Degree Programme in Molecular Medicine and Biotechnology (FM);

6) Master's Degree Programme in Neurobiology (FM);

7) Master's Degree Programme in Public Health (TtM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

8) Master's Degree Programme in Atmosphere-Biosphere Studies (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa);

9) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Joensuun yliopiston ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa); sekä

10) Master's Degree Programme (CBU) in Public Health (TtM).

8 §
Lapin yliopisto

Lapin yliopistossa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Naistutkimuksen maisteriohjelma/ Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (KM/ TaM/ YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Tampereen yliopiston, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa).

9 §
Oulun yliopisto

Oulun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kansainvälisen yritysviestinnän maisteriohjelma (FM);

2) Tiedeviestinnän maisteriohjelma (FM);

3) Master's Degree Programme in Education and Globalisation (KM); sekä

4) Master's Degree Programme in Information Technology in the Humanities, Arts and Media (FM).

10 §
Tampereen yliopisto

Tampereen yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Naistutkimuksen maisteriohjelma/ Magisterprogrammet i kvinnovetenskap (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Turun yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa);

2) Tilintarkastuksen ja arvioinnin maisteriohjelma (HM/KTM);

3) Turvallisuushallinnon maisteriohjelma (HM; yhteistyössä Turun yliopiston kanssa);

4) Visuaalisen journalismin maisteriohjelma (YTM; yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Taideteollisen korkeakoulun kanssa);

5) Master's Degree Programme in Health Sciences (Public Health) (TtM; yhteistyössä Kuopion yliopiston kanssa);

6) Master's Degree Programme in Health Sciences (International Health) (TtM);

7) Master's Degree Programme in Higher Education (HM);

8) Master's Degree Programme in Social Sciences (YTM);

9) Ammattikasvatuksen maisteriohjelma (KM);

10) Master's Degree Programme in Bioinformatics (FM; yhteisyössä Turun yliopiston kanssa);

11) Korkeakouluhallinnon ja johtamisen maisteriohjelma (HM);

12) Master's Degree Programme in Data Management and Information Retrieval (FM);

13) Master's Degree Programme in Public Economics and Public Finance (HM/KTM);

14) Hyvinvointipalvelujen järjestämisen maisteriohjelma (YTM); sekä

15) Master's Degree Programme (CBU) in International Relations (YTM).

11 §
Turun yliopisto

Turun yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Oikeussosiologian ja kriminologian maisteriohjelma (OTM, VTM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

2) Terveyden biotieteiden maisteriohjelma (FM);

3) Master's Degree Programme in Baltic Sea Region Studies (FM);

4) Master's Degree Programme in Environmental Sciences (FM);

5) Master's Degree Programme in Information Technology (FM);

6) Master's Degree Programme in Institutions and Social Mechanisms (VTM);

7) Master's Degree Programme in Learning, Learning Environments and Educational Systems (KM);

8) Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma (FM);

9) Master's Degree Programme in Asian Studies (VTM);

10) Master's Degree Programme in Bioinformatics (FM; yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa);

11) Master's Degree Programme in European Heritage, Digital Media and the Information Society (FM); sekä

12) Naistutkimuksen maisteriohjelma/ Magisterprogram i kvinnovetenskap (FM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Åbo Akademin kanssa).

12 §
Vaasan yliopisto

Vaasan yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Finance (KTM);

2) Master's Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration (FM/HM); sekä

3) Master's Degree Programme in International Business (KTM).

13 §
Åbo Akademi

Åbo Akademissa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Magisterprogrammet i kvinnovetenskap/ Naistutkimuksen maisteriohjelma (PM; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston, Tampereen yliopiston sekä Turun yliopiston kanssa);

2) Magisterprogrammet i masskommunikation (PM);

3) Master's Degree Programme in Chemical Engineering (DI);

4) Master's Degree Programme in Electronic and Mobile Commerce (EM); sekä

5) Master's Degree Programme in International Human Rights Law (PM).

14 §
Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Digitaalisen viestintätekniikan ja tietojohtamisen maisteriohjelma (DI/KTM);

2) Master's Degree Programme in Mechanical Engineering (DI);

3) Master's Degree Programme in Information Technology (DI; yhteistyössä Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston kanssa);

4) Master's Degree Programme in Electrical Engineering (DI);

5) Master's Degree Programme in Bioenergy Technology (DI);

6) Master's Degree Programme in Chemical and Process Engineering (DI);

7) Master's Degree Programme (CBU) in Business and Administration (KTM);

8) Master's Degree Programme (CBU) in Forestry and Environmental Engineering (DI; yhteistyössä Helsingin yliopiston ja Joensuun yliopiston kanssa); sekä

9) Master's Degree Programme (CBU) in Information and Communication Technology (DI; yhteistyössä Helsingin yliopiston, Joensuun yliopiston ja Kuopion yliopiston kanssa).

15 §
Tampereen teknillinen yliopisto

Tampereen teknillisessä yliopistossa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Biomedical Engineering (DI);

2) Master's Degree Programme in Machine Automation (DI);

3) Master's Degree Programme in Radio Frequency Electronics (DI);

4) Master's Degree Programme in Science and Bioengineering (DI);

5) Master's Degree Programme in Materials Science (DI); sekä

6) Master's Degree Programme in Information Technology (DI).

16 §
Teknillinen korkeakoulu

Teknillisessä korkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Ympäristötekniikan DI-ohjelma (DI);

2) Master's Degree Programme in Space Science and Technology (DI); sekä

3) Master's Degree Programme in Security and Mobile Computing (DI).

17 §
Helsingin kauppakorkeakoulu

Helsingin kauppakorkeakoulussa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Kestävän liiketoiminnan maisteriohjelma (KTM).

18 §
Svenska handelshögskolan

Svenska handelshögskolanissa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Advanced Financial Information Systems (EM);

2) Master's Degree Programme in Computational Finance (EM);

3) Master's Degree Programme in Corporate Governance (EM);

4) Master's Degree Programme in Marketing (EM);

5) Master's Degree Programme in Real Estate Investment and Finance (EM; yhteistyössä Teknillisen korkeakoulun kanssa);

6) Master's Degree Programme in Strategic Entrepreneurship (EM); sekä

7) Master's Degree Programme in Intellectual Property Law (EM).

19 §
Turun kauppakorkeakoulu

Turun kauppakorkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Master's Degree Programme in Futures Studies (KTM);

2) Master's Degree Programme in Global IT Management (KTM);

3) Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM);

4) Kaupan ja palvelujen maisteriohjelma (KTM);

5) Master's Degree Programme in Global Innovation Management (KTM); sekä

6) Master's Degree Programme in Management of Information Technology (KTM).

20 §
Kuvataideakatemia

Kuvataideakatemiassa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Taideteoreettinen maisteriohjelma (KuM).

21 §
Sibelius-Akatemia

Sibelius-Akatemiassa voi suorittaa seuraavan maisteriohjelman:

1) Taidehallinnon maisteriohjelma (MuM).

22 §
Taideteollinen korkeakoulu

Taideteollisessa korkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Kalustesuunnittelun maisteriohjelma (TaM);

2) Taideteollisen muotoilun maisteriohjelma (TaM);

3) Tilasuunnittelun maisteriohjelma (TaM);

4) Kuvataiteiden maisteriohjelma (TaM);

5) Uuden median maisteriohjelma (Master's Degree Programme in New Media) (TaM);

6) Visuaalisen journalismin maisteriohjelma (TaM; yhteistyössä Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolanin, Jyväskylän yliopiston, Lapin yliopiston ja Tampereen yliopiston kanssa);

7) Visuaalisen kulttuurin maisteriohjelma (TaM);

8) Ympäristötaiteen maisteriohjelma (Master's Degree Programme in Environmental Art) (TaM); sekä

9) Master's Degree Programme in ePedagogy Design (TaM).

23 §
Teatterikorkeakoulu

Teatterikorkeakoulussa voi suorittaa seuraavat maisteriohjelmat:

1) Esitystaiteen ja -teorian ohjelma (TeM);

2) Koreografin ohjelma (tanssit. maist.);

3) Nordiska Magisteråret (TKM);

4) Tanssijan ohjelma (tanssit. maist.);

5) Tanssinopettajan ohjelma (tanssit. maist.); sekä

6) Teatteri-ilmaisun opettajan ohjelma (TeM).

24 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan yliopistojen maisteriohjelmista 14 päivänä heinäkuuta 2005 annettu opetusministeriön asetus (569/2005) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Johtaja
Markku Mattila

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.