1358/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty liikenne- ja viestintäministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Madridissa 21―25 päivänä marraskuuta 2005 kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan yleissopimuksen (COTIF) (SopS 51―52/2006) vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevaan liitteeseen C (RID) hallitustenvälisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) RID-asiantuntijakomission 42. kokouksessa tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 2006, tulevat Suomen osalta kansainvälisesti voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Muutosten määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

(Muutokset ovat nähtävinä ja saatavissa liikenne- ja viestintäministeriössä, joka myös antaa näistä muutoksista tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Kari Rajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.