1345/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus lasten päivähoidosta annetun asetuksen 6 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä,

muutetaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/1973) 6 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 806/1992, seuraavasti:

6 §

Kunta voi poiketa 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Ylitarkastaja
Tarja Kahiluoto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.