1323/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus verontilitysasetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan 6 päivänä marraskuuta 1998 annetun verontilitysasetuksen (804/1998) 2 §:n 3 momentti seuraavasti:

2 §
Yksittäisten kuntien ja seurakuntien yhteisöveron jako-osuuksien laskentaperusteet

Metsäerän laskentaperusteena käytetään Metsäntutkimuslaitoksen metsäkeskuksittain laskemia bruttokantorahatulotietoja. Verontilityslain 13 §:n 4 momentissa tarkoitettuina luonnonsuojelualueilta saamatta jääneiden kantorahatulojen arvioina käytetään Metsähallituksen asianomaisille metsämaille laskemaa metsän vuotuista tuottoa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Neuvotteleva virkamies
Merja Taipalus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.