1294/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus kunnallisista eläkkeistä annetun sisäasiainministeriön asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaankunnallisista eläkkeistä 24 päivänä kesäkuuta 2003 annetun sisäasiainministeriön asetuksen (665/2003) 4 ja 5 § sekä 6 §:n 1 momentti, seuraavasti:

4 §
Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos

Jos työntekijälle oli viimeksi ennen eläketapahtumaa järjestetty samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukainen eläketurva, on kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos se eläkelaitos, joka on järjestänyt eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta. Jos edellä tarkoitetut työ- tai virkasuhteet taikka yrittäjätoiminta ovat alkaneet samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos. Viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos myös silloin, jos työkyvyttömyyseläkettä määrättäessä ei oteta huomioon tulevaa aikaa ja työntekijä tulee työkyvyttömäksi kunnallisen palvelussuhteen jatkuessa.

Jos eläkettä määrättäessä otetaan huomioon tuleva aika ja työntekijän eläketurva oli eläketapahtumavuotta edeltävän vuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen järjestetty samanaikaisesti yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitoksessa, kunnallisen eläkelain 104 §:n 1 momentissa tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyt työntekijän eläketurvan ensiksi alkaneesta työ- tai virkasuhteesta tai yrittäjätoiminnasta. Jos kuitenkin työntekijä tulee työkyvyttömäksi julkisten alojen työ- tai virkasuhteen jatkuessa, ja viimeinen eläkelaitos olisi yksityisten alojen tai muu julkisten alojen eläkelaitos ensiksi alkaneen työ- tai virkasuhteen tai yrittäjätoiminnan perusteella, yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen.

Yksityisten alojen ja julkisten alojen eläkelaitokset ratkaisevat eläkeasian erikseen myös silloin, jos eläke lasketaan työkyvyttömyyseläkkeenä mutta myönnetään vanhuuseläkkeenä kunnallisen eläkelain 32 §:n mukaisesti ja työntekijän eläketurva oli järjestetty eläketapahtumavuotta edeltävän kalenterivuoden lopussa tai viimeksi sitä ennen yksityisten alojen eläkelakien mukaan.

5 §
Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos osa-aikaeläkeasioissa

Osa-aikaeläkettä haettaessa viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, joka on järjestänyteläketurvan siitä työ- tai virkasuhteesta taikka yrittäjätoiminnasta, josta työntekijä siirtyy osa-aikaeläkkeelle.

Jos osa-aikaeläkettä on maksettu samanaikaisesti sekä kunnallisen eläkelain että kunnallisen eläkelain 103 §:n 1 momentissa tarkoitetun muun eläkelain mukaan, vanhuuseläkettä tai työttömyyseläkettä myönnettäessä viimeinen eläkelaitos on se osa-aikaeläkettä maksanut eläkelaitos, josta myönnettävä uusi eläke alkaa aikaisemmin. Jos uusi eläke alkaa samanaikaisesti, viimeinen eläkelaitos on kunnallinen eläkelaitos.

6 §
Toimivaltainen viimeinen eläkelaitos perhe-eläkeasioissa

Perhe-eläkettä haettaessa kunnallisen eläkelain 103 §:ssä tarkoitettu viimeinen eläkelaitos on se eläkelaitos, jossa edunjättäjän oma eläkeasia olisi kunnallisen eläkelain 103 ja 104 §:n 1 momentin sekä tämän asetuksen 4 §:n mukaan käsitelty, jos työntekijä olisi tullut työkyvyttömäksi kuolinpäivänään.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Heli Backman

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.