1270/2006

Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus valtion virkaehtosopimusasetuksen 10 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

kumotaan 23 päivänä joulukuuta 1987 annetun valtion virkaehtosopimusasetuksen (1203/1987) 10 §:n 4 momentin 10 b, 34, 49 ja 60 kohta, sellaisina kuin ne ovat 10 §:n 4 momentin 10 b kohta asetuksessa 752/2001, 10 §:n 4 momentin 34 kohta asetuksessa 349/2005 sekä 10 §:n 4 momentin 49 ja 60 kohta asetuksessa 497/1996,

muutetaan 10 §:n 3 momentin 6 kohta sekä 10 §:n 4 momentin 5, 8, 8 a, 10, 10 a, 23, 47 ja 83 kohta, sellaisina kuin ne ovat 10 §:n 3 momentin 6 kohta ja 10 §:n 4 momentin 8 kohta asetuksessa 731/1998, 10 §:n 4 momentin 5 kohta asetuksessa 960/2003, 10 §:n 4 momentin 8 a kohta asetuksessa 1033/1997, 10 §:n 4 momentin 10 ja 10 a kohta mainitussa asetuksessa 752/2001, 10 §:n 4 momentin 23 ja 83 kohta mainitussa asetuksessa 497/1996 ja 10 §:n 4 momentin 47 kohta asetuksessa 481/2001 sekä,

lisätään 10 §:n 4 momenttiin uusi 5 a, 5 b ja 9 a kohta sekä siitä mainitulla asetuksella 349/2005 kumotun 36 kohdan tilalle uusi 36 kohta seuraavasti:

10 §

Työnantajavirkoja ovat seuraavat:


6) muiden virastojen ja laitosten päällikön virat, lukuun ottamatta tuomioistuimia, paikallisia syyttäjävirastoja, ulosottovirastoja, valtion oikeusaputoimistoja, kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistoja, oikeuspoliittista tutkimuslaitosta, Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivaa Euroopan kriminaalipolitiikan instituuttia, maistraatteja, paikallispoliisia, rajavartiolaitosta, puolustusvoimia, valtion korkeakoulutasoa alempia oppilaitoksia, opintotuen muutoksenhakulautakuntaa, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitosta ja työvoimatoimistojen toimistonhoitajia; sekä


Alla mainittujen virastojen ja laitosten työnantajavirkoja ovat lisäksi seuraavat:


5) oikeusministeriö: oikeushallinto-osaston ulosottoyksikön ulosottojohtaja, lainvalmisteluosaston yksityisoikeuden valmistelusta vastaava apulaisosastopäällikkö, kriminaalipoliittisen osaston apulaisosastopäällikkö, yleis- ja henkilöstöhallinnosta vastaava hallitusneuvos ja näissä tehtävissä työskentelevä hallitussihteeri sekä syyttäjälaitoksen henkilöstöasioita käsittelevä neuvotteleva virkamies ja tietohallintojohtaja;

5 a) oikeushallinnon tietotekniikkakeskus: hallintopäällikkö;

5 b) oikeushallinnon palvelukeskus: hallintopäällikkö;


8) käräjäoikeudet: Espoon, Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Kuopion, Lahden, Porin, Oulun, Tampereen, Turun ja Vantaan laamanni sekä hallintojohtaja, hallintopäällikkö ja sihteeri;

8 a) valtakunnansyyttäjänvirasto: apulaisvaltakunnansyyttäjä, hallintoyksikön päällikkönä toimiva valtionsyyttäjä ja henkilöstöasioita käsittelevä valtionsyyttäjä;


9 a) kuluttajavalituslautakunta: pääsihteeri;

10) vankeinhoitolaitos: aluevankilan johtaja, johtava ylilääkäri, vankilan johtaja ja vankimielisairaalan ylilääkäri;

10 a) rikosseuraamusvirasto: kriminaalihuoltolaitoksen ylijohtaja, hallintojohtaja, oikeudellisen yksikön johtaja, kriminaalihuoltojohtaja ja vankeinhoidosta vastaava vankeinhoitojohtaja;


23) valtiovarainministeriö: apulaisosastopäällikkö, henkilöstöasioita valmisteleva ja esittelevä henkilöstösihteeri, henkilöstöosaston virkamiehet ja valtion työnantajatoiminnan viestinnästä vastaava tiedottaja;


36) kansainvälisen henkilövaihdon keskus: apulaisjohtaja;


47) maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: tutkimusjohtaja, tutkimusyksikön johtaja, palveluyksikön johtaja, hallintopäällikkö ja henkilöstöpäällikkö;


83) alueelliset ympäristökeskukset: hallintopäällikkö ja ympäristöhallinnon palveluyksikön päällikkö;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Hallitusneuvos
Tuija Wilska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.