1236/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus näkövammaisten kirjaston suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja näkövammaisten kirjastosta 23 päivänä elokuuta 1996 annetun lain (638/1996) 4 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Näkövammaisten kirjastosta annetun lain (638/1996) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuja maksuttomia lainauspalveluja ovat:

1) kirjaston omista kokoelmista annetut lainat yksityishenkilöille, kirjastoille ja muille laitoksille;

2) lainaus ulkomailta ja ulkomaille;

3) kirjaston perusluetteloiden jakelu asiakkaille;

4) opastus- ja neuvontapalvelut sekä tiedonhaut kirjastossa käytettävissä olevista tietokannoista.

Lainojen toimittaminen asiakkaalle on maksutonta.

2 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Jollei 1 §:stä muuta johdu, suoritteita, jotka kirjasto hinnoittelee valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n mukaan, ovat oppimateriaalipalvelut.

Näkövammaisten kirjasto perii kiinteän maksun seuraavista suoritteista:

1) perusopetukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 35 euroa, puhesynteesikirja 35 euroa, pistekirja 46 euroa, elektroninen kirja ilman kohokuvaliitteistöä 25 euroa, elektroninen kirja ja kohokuvaliitteistö 46 euroa, kohokuvasto 46 euroa, yhdistelmäkirja 60 euroa;

2) lukiokoulutukseen ja muuhun toisen asteen koulutukseen kuuluvat oppikirjat: äänikirja 18 euroa, puhesynteesikirja 18 euroa, pistekirja 18 euroa, elektroninen kirja ilman kohokuvaliitteistöä 18 euroa, elektroninen kirja ja kohokuvaliitteistö 36 euroa, kohokuvasto 46 euroa, yhdistelmäkirja 50 euroa, osittain tuotettu ääni- tai elektroninen kirja 15 euroa;

3) pääsykokeiden ja muiden koetekstien pisteitys ja tulostus 1,3 euroa pistekirjoitussivulta;

4) muun oppimateriaalin pisteitys ja tulostus: oppitunnilla jaettava monistemateriaali 1,3 euroa pistekirjoitussivulta, irrallinen kohokuvasivu 2―3,5 euroa ja kohokuvasto 46 euroa.

Lisäksi kirjasto voi periä 2 momentissa tarkoitettujen suoritteiden lähettämisestä aiheutuvat kustannukset.

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) äänikirjojen, pistekirjojen, elektronisten kirjojen ja muun erityisaineiston myynti, jolloin näkövammaisten tai muiden lukemisesteisten käyttöön tarkoitetun kirjan hintaan ei sisällytetä alkuperäiskappaleen valmistuskuluja, jos kirja on tuotettu kirjaston lainauskokoelmaan tai oppimateriaaliksi 2 §:n mukaisesti, vaan siitä peritään kirjakopion omakustannusarvon suuruinen maksu, kuitenkin vähintään vastaavan mustapainoskirjan arvon suuruinen maksu;

2) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

3) äänitys- ja pisteityspalveluiden myynti;

4) koulutus- ja konsulttipalvelut;

5) tilojen ja laitteiden vuokraus;

6) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Näkövammaisten kirjasto ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2008.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.