1235/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus Valtion elokuvatarkastamon ja elokuvalautakunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja kuvaohjelmien tarkastamisesta 25 päivänä elokuuta 2000 annetun lain (775/2000) 21 §:n nojalla, sellaisena kuin niistä edellinen on laissa 348/1994:

1 §

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain (775/2000) 21 §:ssä tarkoitetusta Valtion elokuvatarkastamon suorittamasta kuvaohjelman tarkastamisesta peritään maksu. Maksun suuruus on 2 euroa kutakin ohjelman alkavaa minuuttia kohden neljän ensimmäisen tunnin ajalta ja sen ylittävältä ajalta 1,50 euroa kutakin ohjelman alkavaa minuuttia kohden. Maksu on kuitenkin vähintään 36 euroa.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, vuorovaikutteisen kuvaohjelman tarkastamisesta peritään 67,30 euron maksu ja, jos ohjelman tarkastus kestää enemmän kuin puoli tuntia, jokaiselta alkavalta puolelta tunnilta lisäksi 25,30 euroa. Maksu on kuitenkin enintään 337 euroa ohjelmalta.

Jos tarkastusviranomaisella ei ole sellaisia laitteita, joilla kuvaohjelman tarkastaminen voidaan suorittaa, ja tarkastuksessa käytetään hakijan laitteita, 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta maksusta vähennetään kolmannes.

2 §

Kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain 6 §:ssä tarkoitetusta luvasta esittää kuvaohjelma 18 vuotta nuoremmille ilman ennakkotarkastusta peritään kiinteä maksu, jonka suuruus on 143 euroa.

3 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Valtion elokuvatarkastamo hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) luettelot ja muut myyntiin tarkoitetut julkaisut;

2) tieto- ja asiantuntijapalvelut sekä selvitykset;

3) valokuva- ja kopiopalvelut;

4) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

4 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Valtion elokuvatarkastamo ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

5 §

Valtion elokuvalautakunnan ensimmäisenä muutoksenhakuasteena tekemät päätökset ovat maksuttomia. Maksuttomia ovat myös elokuvatarkastamon kansainväliseen yhteistyöhön liittyvä toiminta, vähäiset tiedottamis-, opastus- ja neuvontapalvelut sekä poliisin ja tullin oikeudenhoitoon pyytämä virka-apu. Valtion elokuvatarkastamon arkistoaineiston ja kortistojen käyttö elokuvatarkastamon tiloissa on maksutonta itsepalvelua.

6 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.